SZKOŁA
 
www.szkolna-szlichtyngowa.civ.pl
Aktualizowano - 09.12.2004r.
9 grudnia - czwartek
Ważne miejsce w naszej szkole pełni nasz woĽny, Gieniu Tkacz.
Dla Niego szkoła to drugi dom, w którym niekiedy więcej czasu przebywa. Jest On wła¶ciwie do wszystkiego. Sympatyczny, u¶miechniety pilnuje nie tylko porz±du i czysto¶ci w szkole, ale pełni również funkcję "kopisty", tzn. tego, który obsługuje ksero i chętnie wszystkim kseruje.
Ze szkoł± jest zwi±zany od dawna. Na naszego pana woĽnego można zawsze liczyć.
Miłe i sympatyczne panie Teresa i Agnieszka dbaj± o czysto¶ć naszej szkoły.
Zawsze pomog±, gdy zaistnieje potrzeba.03 grudnia - pi±tek

        Dzisiaj w naszej szkole miały miejsce:
                    akademia z racji ¶więta Górnika - przygotowały wychowawcznie klas drugich - Barbara Sobczyńska i Elżbieta Kara¶
Solenizantka Barbara Sobczyńska - po od¶piewniu 100 lat


Życzenia dla Górników...


Widownia

WIĘCEJ ZDJĘĆ...            spotkanie z muzyk± - Kolędy Polskie i innych krajów w wykonaniu fachowców od muzyki

            rozpoczęło swoje zajęcia KOŁO FOTOGRAFICZNE
Prowadz±cy: ks. proboszcz i fotograf Wojciech Wysocki26 listopada - pi±tek
            Wczoraj  dzieci z SP bawiły się na imprezie "andrzejkowej". W klasach  dekoracje przypominały wszystkim o tym zwyczaju.
Było dużo ¶miechu, zabawy i ciekawych pomysłów.

GALERIA  ZDJĘĆ

Dekoracja klasy Trzeba co¶ jeszcze domalować Błysko-łomo-teka Wosk musi być

Wszystko jest możliwe No nie !!!!! Trzeba resztę dopić... Czas do domu
Pełny reportaż


26 listopada - piątek
       We wtorek,  23 listopada br.  w naszej szkole miały miejsce wybory na  PRZEWODNICZĽCEGO SAMORZĽDU SZKOLNEGO. Kandydatów i kandydatek było wielu. Dzieci uroczy¶cie - jak na prawdziwych wyborach - dokonywały wyboru zaznaczając na kartach do głosowania swego kandydata (tki). Kartki  te wrzucano do urny. Nad sprawno¶cią i prawidłowo¶cią przebiegu wyboroów czuwała Komisja Wyborcza, w skład, której wchodzili przedstawiciele ucznów, jak i nauczycieli.
Wybory wygrała  PATRYCJA  PIETUCH  i została  Przewodniczącą Szamorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej na rok szkolny 2004-2005.
 

Patrycja Pietuch
Jest uczennicą klasy VIc. Mieszka w Dryżynie z rodzicami i rodzeństwem (ma jeszcze dwóch braci w kl. II i IV) . Rodzicej jej zajmują sie gospodasrstwem rolnym.
Uczy się bardzo dobrze, Jest koleżeńska, wesoła, uczynna.
Cieszy się bardzo , że została wybrana.

Bardzo dziękuję moim wyborcom,  za wybór.

Chciałaby, by szkoła była dla wszystkich przyjazna,  by wszyscy w niej czuli się dobrze i chętnie do szkoły chodzili.

Gratulacje nowej Przewodniczącej, złożyli: ks. proboszcz i dyrektor szkoły i inni...


Protokół z  wyborów

Ks. proboszcz Antoni Łatka i dyrektor S.P - Daniel Mika26 listopada - piątek
            Dzieci klas  drugich i trzecich SP., otrzymały zadanie domowe narysowania postaci  papieża Jana Pawła II. z racji 26 rocznicy wyboru.
Bardzo chętnie przystąpiły do wykonania zadania. Efektem ich pracy są przedstawione rysunki, za które wcze¶niej otrzymały bardzo wysoką ocenę. Ich prace, zostały wywieszone na gazetce szkolnej, w goblocie ko¶cioła parafialnego.

Autor - Wernicki Norbert - kl. IIIb
Jan Paweł II

GALERIA  ZDJĘĆ

Żaneta Jelińska - lk. IIIbPatryk  Maksymowicz - kl.IbDawid Moskalewicz - kl IIa

Wujczak Marlena - kl. IIbWernicki  Norbert - kl. IIIbBartek  Hiszpański kl. II bPatrycja Hiszpańska - kl. IIIb


Rysunki dzieci - Galeria zdjęciowa20 listopada - sobota
            Nasze chór - BELKANTYNKI -,pod batutą"  Barbary Tomczyk -   wystąpiły dzisiaj na III Przeglądzie Piosenki Religijnej - Cecyliada 2004 - we Wschowie w Domu Kultury.
Za¶piewały: Mój Mistrzu, Barkę, Bóg jest  miło¶cią. Występ dziewcząt,  wszystkim bardzo się podobał. Dziewczęta otrzymały pamiątkowy wazonik, dyplom uczestnictwa
i duże, duże brawa.
SESJA ZDJĘCIOWA  więcej >Belkant.html


Belkantynki na sali Domu Kultury przed występem17 listopada - ¶roda
            Dzieci klasy szóstej pod  w ramach "Żywe obrazy" - inspirowane przez  Beatę Jozefowicz, przdstawiają scenę "HOŁD  PRUSKI".
 

W oczekiwaniu na Wielkiego Mistrza 

Przybył Wielki Mistrz


      W dniu dzisiejszym  chetne dzieci,  miały okazje posłuchać piosenek indiański w wykonaniu Indian ze Ameryki Południowej.

Dzieci zostały zapoznane z instumentami Indian

Wykonawcy....    10 listopada - ¶roda
       W dniu dzisiejszym w sali GOK w Szlichtyngowej dzieci klas szóstych wystawiły sztukę po¶więconą kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległo¶ci. Występ dzieci był bardzo ciekawy i udany.

Dyrektor SP Daniel Mika podziękował aktorom za przybliżenie nam tematyki niepodległo¶ciowej, a reżyserom: p.Anecie i p. Witoldowi za trafny dobór materiałów.
 

Dzieci ¶piewają pie¶ń: "My pierwsza brygada".....

Reżyserzy na tle dekoracji
 


Gromkie barawa..


Dyrektor dziękuje i zachęca do ¶więtowania5 listopada - piątek
       Dyrektor szkoły Daniel Mika na apelu przypomniał dzieciom o zbliżajacym się ¶więcie Niepodległo¶ci., który przypada 11 listopada.
W tym dniu ¶więtujemy. Zaprosił wszystkich na wiec przy pomniku WDZIĘCZNO¦CI  na g.12.00.
Ks. proboszcz natomiast zaprosił wszystkich: dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły na mszę ¶w. 11 listopda na g. 11.00, która będzie odprawona za tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.
 

Apel szkolny

Klasa druga - zasłuchana3 listopada
W dniu dzisiejszym miały miejsce Szkolne Biegi Przełajowe  o puchar najlepszego biegacza Szkoły Podstawowej. Było chłodno, a czasami nawet zimno.
Biegi były rozegranie na dystansie 600m.W biegach wzięły udział dzieci klas:cztery - sze¶ć.
Komandorami biegów byli: Janus Dariusz i Witold Jasik, którzy zajumują się wychowaniem fizycznym w tutejszej Szkole Podstawowej.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE
 

Najlepsi w kategorii kl. IV

Najszybsze dziewczyny klas IV

Trasa biegu

Drektor szkoły D.Mika gratuluje uczniowi kl VI za odniesione zwycięstwo

Biegom przyglądała się Mećka

Najszybsza dziewczyna kl.VI