Terytorium parafii obejmuje następujące miejscowości:Liczba ludności wg USC Szlichtyngowa z 31.12.2004r.
 
Miejscowość
Liczba mieszkańców
Odległość od parafii
Uwagi
SZLICHTYNGOWA
1368
nie dotyczy
Miasto, siedziba gminy
Dryżyna
243
3 km
Wieś
Górczyna
438
0,5 km
Wieś
Puszcza
28
2 km
Wieś
Wyszanów
267
3 km
Wieś nad rzeką Barycz
ZAMYSŁÓW
400
5 km
Wieś
RAZEM
2744
   

Dane parafialne w liczbach
 

 
1957-94
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sakrament Chrztu
2024
39
39
35
43
33 
33
29
Sakrament Bierzmowania
1557
0
102
0
0
0
99
0
I Komunia Święta
1638
42
47
41
59
59
38
48
Ilość rozdanych komunii
29450
30540
34450
35100
35150
 36550
41500
42250
Sakrament Małżeństwa
756
13
18
20
21
 14
16
23
Odwiedzonych chorych
1296
98
245
265
287
 340
355
410
Zgony
634
16
40
31
18
 22
42
26

 
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sakrament Chrztu
34
 26
 30
   
 
   
Sakrament Bierzmowania
95
   0
 91
         
I Komunia Święta
38
 40
 39
         
Ilość rozdanych komunii
45425
 40550
 41025
   
 
   
Sakrament Małżeństwa
13
 15
 14
   
 
   
Odwiedzonych chorych
470
 410
 467
   
 
   
Zgony
26
 27
 19
   
 
 
Kurs Przedmałżeński 
 33
Żwy Różaniec 
14  róż
Ministranci
40