A N N O   D O M I N I  2005


DRUGA NIEDZIELA  WIELKANOCNA
2005.04.03

                            Jezu ufam Tobie.

 1. W dniu dzisiejszym:

 - Ojciec św. Jan Paweł II - nie żyje. Zmarł wczoraj o g. 21.37.
   Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne  spoczywanie.- codziennie o g. 21.00
     zapraszam na modlitewny apel..
 - Kościół na całym świecie obchodzi święto Miłosierdzia Bożego,
 
 - na Jasnej Górze  przebywa doroczna  pielgrzymka maturzystów  naszej diecezji.
    Młodzieży przewodniczy Ks. Biskup. Modlimy się w ich intencji.

 - na Oś.Piastów w Głogowie  - doroczny parafialny odpust suma o g.12.30

 - Ojcieca św.  w Jego cierpieniu wspieramy modlitwą - dzisiaj swoje święto obchodzi
    CARITAS

2. Jutro obchodzimy uroczystość Zwiastowania NMP - przeniesione z 25 marca.
    Jest to dzień świętości życia. Można włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka poczętego.
Uroczyste włączenie to tej grupy będzie miało miejsc o g. 18.00
Msze św. w Szlichtyngowej o g. 9.00 i 18.00, w Zamysłowie o g. 19.00

3.W Szlichtyngowej: - I KOMUNIA  ŚW. 08 maja br. - niedziela o g. 11.00, w
Zamysłowie o g. 9.30

4. Intencje mszalne
 W I E L K A N O C
2005.03.27

         W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...

 1. Dzień dzisiejszy jest największym świętem chrześcijańskim. Chrystus Zmartwychwstały
     otworzył nam drogę do nieba. Tej radości,pogody ducha i nadziei natchnionej wiarą w
     w Tego który powiedział:Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat..."życzę wszystkim
     parafianom i miłym gościom.

 2. Jutro drugi dzień świąt wielkanocnych - msza św., jak w w każdą niedzielę: 8.00, 11.00, 17.00
Taca we wszystkich kościołach tradycyjnie przeznaczona będzie na potrzeby KULu. Zachęcam do ofiarności na tę katolicką uczelnię.
 

 3.   Przez cały tydzień  trwa oktawa Wielkanocy. Msze św o 18.00
             Zamysłów   - piątek o19.00,
            W środę Nowenna do MB Nieust. Pomocy o 18.00 -

 4. Dzieci I Komunijne przychodzą na  próbę w  środę  o  g.16.00

 5. W przyszłą niedzielę przypada:
          - święto Miłosierdzia Bożego - odpust Głogów-Piastowie ;  zaprasza ks.proboszcz
          - doroczna ogólnodiecezjalna pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Gorę.
          - zmiana tajemnic różańcowych
 6. Intencje mszalne - patrz>  Intencje1.html

 8. Przypominam: chrzest  dziecka zgłaszamy  przynajmniej na dwa tygodnie przed  datą  chrztu.
Nauka przed chrztem: piątek o 19 00 w drugim tygodniu miesiąca.

9. Kancelaria -  środa i sobota  19.00-20.00,

10.Bóg zapłać za: ofiary na tacę, dekoratorom: p. Kasi, diakonowu Grzegorzowi sprzątającym
kościół, ministrantom czytającym i śpiewającym, niosącym chorągwie, adorującym, straży w strojach  rzymskich  i wszystkim innym, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości.

11.  Młodzi zgłaszają się na zapowiedzi na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

12. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na konto odbudowy naszego kościoła.
 
 NIEDZIELA  PALMOWA
2005.03.20

1. W dniu dzisiejszym:
          - poświęcenie palm na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
         - spotkanie z rodzicami dzieci i Komunijnych i rodzicami młodzieży idącej do bierzmowania
         - o g. 17.00 - Gorzkie Żale, a po GŻ - msza św.

 2. Niedziela Palmowa  rozopczyna  Wielki Tydzień - czas szczególnej łaski Bożej.
     W ten wyjątkowy Tydzień - mimo licznych i różnych zajęć umiejmy znaleść czas,aby
     wziąć udział w nabożeństwie Triduum Paschalnego i Adoracji.

 3. Nabożeństwo Wielkiego Tygodnia  SZLICHTYNGOWA
              WIELKI  CZWARTEK - dzień kapłański - dzień dziękczynienia za Eucharystię i Kapłanów
    modlitwą wspierajmy księży obchodzących rocznice święceń  kapłańskich
 ADORACJA: do 22.00

           WIELKI  PIĄTEK       - adoracja KRZYŻA - odnawiamy i przyozdabiamy przydrożne krzyże,

      Droga Krzyżowa -  g.15.00,  przeżywamy  to nabożeństwo  jako ekspijacja za grzechy dzieciobójstwa - zapraszam
                           obowiązuje post  ścisły
       Adoracja w g. 9.00 - 21.30 - ołtarz adoracyjny (ciemnica)

            WIELKA SOBOTA      - liturgia światła - przynosimy świece -
            - przez cały dzień Adoracja w g. 9.00 - 22.00,dzieci  i dorośli adorują - według listy
           -  poświęcenie pokarmów
              Szlichtyngowa - 11.00, 11.30,  12.00
              Wyszanów - 9.00, Dryżyna - 9.30,  Górczyna 10.00,   Zamysłów - 10.30,

Okazja do spowiedzi 30 minut przed nabożeństwem.

4. Nabożeństwo Wielkiego Tygodnia w ZAMYSŁOWIE  - o g. 20.00
    W Wielką Sobotę - procesja rezurekcyjna po nabożeństwie wieczornym.

 5. Na święta odnawiamy przydrożne krzyże, kapliczki, porządkujemy cmentarz.

 Sprzątanie  kościoła podwójnie - najpóźniej w środę.

 6. Bóg zapłać za sprzątanie i złożone ofiary na tacę, na kwiaty do Bożego Grobu, wpłaty na konto

 7.Od W. Czwartku będzie można nabyć „Chleb Miłości” na nasz stół świateczny, jako dar
naszego serca na rzecz potrzebujących - ofiara wynosi 3zł. Zachęcam do nabywania.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
              A D O R A C J A

  W Wielki Czwartek  od g.20.00 - 21.30
  W Wielki Piątek i Wielką Sobotę  od. 9.00 - 22.00

  9.00 -  9.30   -  kl. -  III  gimnaz i   mieszkańcy  Daszyńskiego i Cichej
   9.30 - 10.00  -  kl. -  II  gimnaz i   mieszkańcy  Górczyna - blok nr  54
 10.00 - 10.30  -  kl. -  I  gimnaz i   mieszkańcy  Górczyna - blok  nr 55
 10.30 - 11.00  -  kl. -  II komunijne    i   mieszkańcy  Górczyna - blok  nr 56
 11.00 - 11.30  -  kl. -  VIa  i   mieszkańcy  Dryżyna
 11.30 - 12.00  -  kl. - VIb  i   mieszkańcy  Górczyna - lewa str. na Wschowę
 12.00 - 12.30  -  kl. - Va  i   mieszkańcy Górczyna - prawa str.na Wschowę
 12.30 - 13.00  -  kl. - Vb  i    mieszk. Szlicht. ul. Wschowska i Głogowska. Polna
 13.00 - 13.30  -  kl. -  IVa  i   mieszkańcy Szlicht. Rynek  po str. poczty
 13.30 - 14.00  -  kl. - IVb  i   mieszk. Szlicht. Rynek - po str. apteki
 14.00 - 14.30  - kl.  - IIIa  i   mieszk. Wyszanowa
 14.30 - 15.00  - kl.  - IIIb  i   mieszk. Szlicht. ul. Ogrodowej
 15.00 - 15.30  - kl.  – Droga Krzyż.  i   mieszk. Szlicht. Dworcowa
 15.30 - 16.00  - kl.  -  Ia, Ib  i przedszkolaki - i mieszk. Szlicht.  Rynek  po str.policji
 16.00 - 16.30  - kl.  - Vc    i mieszk. Szlicht. Osiedle
 16.30 - 17.00  - Róża Żywego Różańca  I   i mieszk. Szlicht. Wolności i Miodowej
 17.00 - 17.30  - Róża Żywego Różańca  II  i mieszk. Szlicht. Wolności po str. CPNu
 17,30 - 18.00  - Róża Żywego Różańca  III,IV  i mieszk.Szlicht. Puławskiego, Browarowej

 18.00 -  nabożeństwo Triduum Paschalnego /bez adoracji/

 20.00 - 20.30  - Róża Żywego Różańca  V i mieszk. Szlicht. Rynek po str. plebanii, Puszcza
 20.30 - 21.00  - młodzież
 21.00 - 21.30  - Róża Żywego Różańca  VI
 21.30 - 22.00  - Róża Żywego Różańca  VII

            Na czas trwania nabożeństwa -  przerywamy Adorację, ponawiamy - po nabożeństwie.

 W nawale zajęć i przedświątecznej bieganiny, umiejmy "zatrzymać się na chwilę" i w obecności Jezusa pomyśleć, po co żyję, dokąd idę. On - Jezus dla Ciebie poświęcił  swe życie - czy o tym pamiętasz?
Zachęcam do adorowania w godzinach podanych, lub najbardziej odpowiadających.

        Nabożeństwo Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty
             w SZLICHTYNGOWEJ   o g. 18.00.
             w ZAMYSŁOWIE            o g. 20.00
 
 CZWARTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU
06 marzec
„Wierzę  Panie”....
 

 1.  Wkraczany w już w czwarty tydzień Wielkiego Postu. Czy ten czas dobrze wykorzystujemy?
       Niech to pytanie będzie dla nas twórczym niepokojem wiodącym nas do spotkania
       z Chrystusem  Zmartwychwstałym.
- zmiana tajemnic różańcowych:

I N T E N C J E  DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
         - OGÓLNA - Za rządzących państwami, aby w swej polityce i w swych programach rozwoju zawsze uwzględniali ubogich, odtrąconych i      uciśnionych.
         - MISYJNA - Za wszystkie Kościoły partykularne, aby coraz lepiej uświadamiały sobie pilną potrzebę formowania świętych chrześciojan,    zdolnych podejmować wyzwania nowej ewangelizacji.

GORZKIE  ŻALE  - o g. 17.00

 2. Do skarbonki , przy drzwiach wyjściowych, wkładamy naszą jałmużnę postna powstałą z naszej rezygnacji z jakiegoś dobra
     na rzecz biednych i potrzebujących.

 3. Na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę zebrać w poszczególnych wioskach i przeekazać do p.
     Kostusik. W Szlichtyngowej składamy na kwiaty u p. Kostusik w sklepie.
     Pozostała kwota z kwiatów przeznaczona będzie na  zakupy do zachrystii.
     Polecam waszej ofiarności te sprawy.

4. Zapraszam na Drogę Krzyżową:
             Zamysłów           piątek o  g.18.00
             Szlichtyngowa.  piątek  o g. 17.00  dla wszystkich

5. Msze św. w ciągu tygodnia:   o g. 17.00. Intencje mszalne.- patrz link Intencje

6. Bóg zapłać  sprzatającym, za ofiary na tacę, za wszelkie wpłaty na konto odbudowy

7. W  przyszłą niedzielię:
         -  zgodnie z tradycją - zasłaniamy w kościołach  krzyże i obrazy
         - zbiórka do puszki na odbudowe kościołaTRZECIA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU
27 luty

    „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”....

 Jezus cierpliwie powraca do nas ze swoją łaską,  ufając, że wydamy godny owoc
nawrócenia. Jeśli my tracimy nadzieję, On nigdy jej nie traci, mówiąc :”Może wyda owoc”...
Prośmy Pana, aby przez te ofiarę mszy św. umocnił nas swoim błogosławieństwem w
przynoszeniu obfitych owoców dobrych uczynków.
 

 1. W dniu dzisiejszym: - niedziela
             - Gorzkie Żale o g. 17.00, po GŻ - msza św.
             - modlitwą wspierajmy rekolekcjonistów
             - modlimy się o pokój w Iraku

2. W minionym tygodniu  zakończyliśmy w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne.
      Frekwencja mogła być większa. Bóg zapłać wszystkim  którzy wzięli udział w
      rekolekcjach, a także za wszelką pomoc w  rekolekcjach.
      Modlimy się za tych, którzy z lenistwa lub małej wiary nie wzięli udział w tych rekolekcjach i
spowiedzi, aby nadchodzące świeta przeżywali pojednani z Bogiem i bliźnimi.

 3.  Przez cały Wielki Post  będą  do puszek zbierane  ofiary  JAŁMUŻNA  POSTNA.
     Jest to nasza ofiara na rzecz biednych. Część zebranej sumy parafia przekazuje do dyspozycji
     Biskupa.

 4. Pamiętajmy o tradycyjnej zbiórce na kwiaty do Grobu Pańskiego. Ofiary składamy i p. Kostusik
w sklepie.  W poszczególnych wioskach proszę zebrać od wszystkich mieszkańców.

 5. Intencje mszalne ; patrz > Intencje1.html.

 6. Msze w ciągu tygodnia o g.17.00
     Droga Krzyżowa - piątek  o g. 16.30 - dla wszystkich

 7. Bóg zapłać za ofiary i sprzątanie k-ła. Sprzątający w okresie W.P. składają ofiarę na potrzeby
     kościoła.

8.  Wszystkim obchodzącym imieniny, jubileusze czy rocznice życzymy dużo zdrowia i łask Bożych

9.   Chorych odwiedzę :
              - w  piątek w Zamysłowie po mszy św
              - w sobotę od g. 8.00 w Szlichtyngowej i wszystkich wioskach

10. W przyszłą niedzielę  - zmiana tajemnic różańcowych w Zamysłowie - po mszy św.,  w Szlichtyngowej o g. 11.00DRUGA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU
20 luty

                    " To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”...
   Bóg bogaty w miłosierdzie w Jezusie Chrystusie wyzwolił nas od śmierc grzechu
i przywrócił do życia łaski przez sakramentalną spowiedz wielkanocną.
Żródłem tego nowego życia jest Chrystus Eucharystyczny, z którym się spotykamy
we Mszy św., a który pragnie przemiany naszych serc. On daje nam moc  czynienia dobra
i pozwala zbliżać się do tronu łaski..Otwórzmy nasze  serca dla Chrystusa i razem z
Apostołami  mówmy:”Panie dobrze nam tu być”. Prośmy gorąco o przemianę naszych
serc.
 

1. W dniu dzisiejszym:
             - rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne. Wygłosi je Ojciec  Błażej Sekuła od Ojców Franciszkanów ze Wschowy, którego bardzo serdecznie  witamy w naszej wspólnocie parafialnej  i życzymy obfitych łask  Bożych.
Plan rekolekcji wisi również w gablocie.patrz> też
Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w rekolekcjach.
             - zbiórka do puszki w całej Polsce na pomoc dla dzieci wojny. Akcja misyjna z  inicjatywy  Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
             - po mszy św. o g. 11.00,  spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do  bierzmowania

 2. Wszystkich rekolekcjonistów  i spowiedników polecam Waszej modlitwie.

3. Modlitwom Waszym polecam sprawę beatyfikacji sługi Bożego ks. bp Wilhelma Pluty

 4. Droga Krzyżowa:     Zamysłów    :    piątek  o g.18.00
                                           Szlichtyngowa:  piątek o g.16.30 dla wszystkich

 5. Intencje mszalne. - patrz > gablotka i  Intencje1.html

 6. Bóg zapłać za sprzatanie, ofiary, wpłaty na konto odbudowy

 7. Pamiętajmy o „jałmużnie postnej”.

 8. W środę na zakończenie rekolekcji, podczas mszy św. o g. 11.00 - zostaną  poświęcenie książeczek dzieciom I Komunijnym
 
 

   Czas ucieka ....... wieczność czeka.
 
 PIERWSZA  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU
13 luty

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. To święty czas, w którym bardziej uświadamiamy
sobie wielkość naszego grzechu, jak też i bezmiar Bożego miłosierdzia.
Krzyż Chrystusa to wielki znak nędzy i podłości grzechu, ale także znak przebaczającej
Bożej miłości.

Ojciec św.na rozpoczęcie W.Postu powiedział:"Zwracam się do wszystkich wiernych
Kościoła Katolickiego, do diecezji,parafii i różnych kościelnych organizacji z
prośbą, aby czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili  modlitwie o
pokój i spełnieniu czasów braterskiej solidarności wobec ludzki cierpiących".
 

 1. W dniu dzisiejszym:
             - msze św o 8.00, 11.00  i 17.30
             - Gorzkie Żale  o  17.00
             - o g.11.00 msza św. z udziałem dzieci klas drugich i ich rodziców
             - zbiórka do puszki na konto odbudowy kościoła
            - we wszystkich kościołach naszej diecezji czytany jest List Biskupa Diecezjalnego Adama Dyczkowskiego na Wielki Post
            patrz > List pasterski Bp AD-na WP 2005.html
2. Droga Krzyżowa  - zachęcam
             - Szlichtyngowej w piątek o 16.30 - dla wszystkich
             - w Zamysłowie w  piątek o 18.00

 3. W przyszłą niedzielę;
             - rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które przeprowadzi Ojciec
Franciszkanin ze Wschowy. Plan rekolekcji - patrz> Rekwp-2005.html
Bardzo serdecznie zachęcam  Miłych Parafian do wzięcia udziału rekolekcjach  św.
a zwłaszcza  skorzystania a spowiedzi św. wielkielkanocnej.

             -  o g. 11.00 - msza z udziałem młodziezy przygotowującej się do bierzmowania
             - Gorzkie Żale o g. 17.00
             - zbiórka do puszki na rzecz misji „Solidarni z dziećmi ofiarami wojny”

  4. Msze św. codziennie o g.17.00,Intencje mszalne > Intencje1.html

  5. Modlmy się zdrowie dla naszego Papieża Jana Pawła II, zwłaszcza 16 lutego

  6. Bóg zapłać za ofiary, sprzątanie k-ła, wpaty na konto odbudowy;

 7. Zachęcam do wpisywania się do  parafialnej Księgi Trzeźwości

8. Modlimy się o pokój w świecie.PIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA
05 luty
1. W dniu dzisiejszym:
             - zbiórka do puszki na hospicja. Komunikat Ks. Biskupa  Ordynariusza > Komunikat Bp AD.html
             -  o g. 11.00 po mszy św. - spotkanie zmiana tajemnic różańcowych:
 INTENCJA MISYJNA
Za misjonarzy i misjonarki, aby coraz bardziej sobie uświadamiali, że jedynie dzięki żarliwej miłości do Chrystusa można skutecznie i przekonywująco przekazywać Ewangelię”

1a    Kończy się czas karnawału. W najbliższą środę rozpoczynamy w kościele  okres Wielkiego Postu, który ma charakter chrzcielny i pokutny i przygotowuje lud Boży do obchodu świąt wielkanocnych. Czas ten rozpoczynamy Środą Popielcową, a przyjęcie popiołu na nasze głowy oznacza naszą gotowość czynienia pokuty i podejmowania różnych czynów wielkopostnych.
    Ojciec święty Jan Paweł II powiedział:"Ten pierwszy dzień 40 dniowego postu Kościoła, nabiera właściwego znaczenia w perspektywnie Chrystusowego zmartwychwstania, do którego cały ten okres jest duchowym przygotowniem. Trzeba na początku wejść w tejemnicę śmierci, aby u kresu stanąć wobec Życia, które jest z Boga"(13.02.1991)

2..  Ś r o d a  P o p i e l c o w a:- rozpoczynamy Wielki Post
             - Msza św. Szlichtyngowa: 9.00,  17.00
                                Zamysłów:                   18.30
             - ofiary złożone na tacę  tradycyjnie przeznaczone zostaną na dom księży emerytów w Zielonej Górze
             - posypanie naszych głów popiołem
             - rozpoczyna  wielkopostną  akcję  trzeźwości  i Tydzień Trzeźwości
             - rozpoczyna również  dni modlitw o ducha pokuty  w parafii
             - obowiązuje post ścisły - nie ma dyspensy. Więcej - patrz>Przykazanie K-lne IV.html

3. Codziennie msze św o g. 17.00

4. Droga Krzyżowa - piątek
            -  w Szlichtyngowej o g. 16.30
            -  w Zamysłowie      o g. 18.00

5. Waszym modlitwom  polecam tegoroczne rekolekcje wielkopostne.
     Termin: 20-23  lutego  2005r.

6. Intencje mszalne. Więcej - patrz> Intencje1.html .

7. Podziękowania za: sprzatanie, złożone ofiary na tacę, konto odbudowy.

8. 11 lutego - piątek - przypada Światowy Dzień Chorego.
    Głowne uroczystości w Afryce w saknktuarium  Maryi Królowej Apostołów w Jaunde w Kamerunie
    Hasło: "Chrystus nadzieją Afryki” Orędzie Papieża Jana Pawła II  jest wydrukowane w NIEDZIELI nr 6/2005 s.12
W kościele parafialnym msza św. dla chorych o g. 9.00.
Bardzo proszę o umożliwienie dotarcia chorych do kościoła. Zaproponować sąsiadokom, czy znajomym podwiezienie do kościoła
Spowiedź już od 8.30.  Po mszy ludziom chorym i w podeszłym wieku udzielony zostanie Sakrament Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwa Najświętrzym Sakramentem na wzór w Lourdes.

8. W przyszłą niedzielę:
             - GORZKIE ŻALE: w Szlichtyngowej o g. 17.00, po nabożeństwie - msza św.
                                             w Zamysłowie GŻ 10 minut przede mszą św.
             - zbiórka do puszki naodbudowe kościoła
             - o g.11.00 msza św. z udziałem dzieci klas  drugich z rodzicami

9. W okresie Wielkiego Postu ołtarzy nie zdobimy kwiatami .

10. Zeszłoroczne palmy będzie można przynieść  dziś i jutro tj. poniedziałek  do kościoła.

11. Sprawa 1% swego podatku dochodowego na potrzeby Organizacji Pożytku Publicznego jakim jest Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Więcej - patrz   Podatek na Caritas ZG.html