.
miasta
parafii Zamysłów
 
 O Zamysłowie istnieje wzmianka w kronikach z XIV w. Ufundowany przez SS. Klaryski z Głogowa kościół z drewna – p.w. św. Bartłomieja uległ zniszczeniu i na jego miejsce zbudowano w 1752 r. nowy p.w. Marii Magdaleny. Parafia należała do diecezji wrocławskiej. Od roku 1919 włączono ją do Prałatury Pilskiej. Przed rokiem 1945 istniała w Zamysłowie przy kościele szkoła parafialna. W niej, po spaleniu kościoła /w 1945 przez wojska sowieckie wg naocznych świadków/, urządzono zastępczą kaplicę.  Kościół dzięki ogromnemu wysiłkowi ks. proboszcza  mgr Adama Palczaka i całej parafii odbudowano w 1992 roku.

 

 
 
 

 .
 
 
 
 
 

kościół w Zamysłowie, stam obecny
 


 

 .
 
 
 
 
 
 
 
 

kaplica zastępcza

 W 1974 r. na mocy dekretu  bp Ordynariusza Wilhelma Pluty  przeniesiono siedzibę parafii Zamysłów do Szlichtyngowej. Tym samym Zamysłów stał się filią parafii Szlichtyngowa, zachowując jednak swój dawny tytuł parafii.