.
miasta
parafii Szlichtyngowa

 
 
 
 

Historia miasta i parafii Szlichtyngowa została wiernie przepisana kursyw± z Kroniki Parafialnej. Zwykły druk - to dopiski z innych Ľródeł, jak i słowa dopisane  przez  pisz±cego ks. Antoniego Łatki – obecnego proboszcza – te w nawiasie.