KRONIKA PARAFIALNA
 

| Rok 1995  | Rok 1996 | Rok 1997 | Rok 1998 | Rok 1999 | Rok 2000 |
Rok 2001 | Rok 2002 | Rok 2003  I 2004ROK 2004
KRONIKA PARAFIALNA - 2004

PAŹDZIERNIK

       W dniu wczorajszym tj. 19 października br. - dziewczęta z  naszego Gimnazjum w Szlichtyngowej : Klaudia Drogosz i Pawłowska  Barbara, wzięły udział w  ogólnodiecezjalnym konkursie na temat:"PRZEMOC JEST BEZSILNA WOBEC MIŁOŚCI, KTÓRA JEDNOCZY LUDZI W WALCE O SPRAWIEDLIWOŚĆ", w Kategorii - Praca historyczna. W przygotowaniu konkursu wspomagała ich Barbara Zientek, nauczycielska Gimnazjum.
Konkurs ten został rozpisany w związku z XX rocznicą męczeńskiej smierci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki.
Prace naszych dziewcząt znalazły sie w grupie prac najwyżej ocenionych.
W Zielonej Górze w Kurii Biskupiej, dyplomy wręczał  osobiście Ordynariusz diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp dr  Adam Dyczkowski.

MIGAWI ZDJĘCIOWE

 

Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce

Prace konkursowe

Ks. Biskup i nasze dziewczęta z dyplomami

Uczestnicy konkursu

 


Ks.Bp Adam Dyczkowski i p. Barbara Zientek

Zespól konkursowy p.B.Zientek i lauratki

13 października - środa
       Dzień dzisiejszy obfitował w ważne wydarzenia zarówno miejscowe, jak i z poza terenu naszej parafii i gminy.

W SZLICHTYNGOWEJ:
        Na holu szkoły S.P., dziewczęta starszych klas przygotowały i wystawiły program artystyczny związany z dniem nauczyciela. Bardzo pomysłwowy i ciekawy. Wiersze o nauczycielach napisała Marta Ścisłowska.
 

Autorka i wiersze

Popis tańca w wykonaniu dziewcząt kl.VI

Dzieci burzliwie oklaskiwaly artystów

 


Dyrektor dziękuję wykonawcom

W sali GOK  w Szlichtyngowej miało miejsce spotkanie władz Samorządowych i Oświatowych z nauczycielami pracownikami szkoły z całej Gminy Szlichtyngowa, aktywnie pracującymi, jak i przebywającymi na emeryturze.

Na terenie gminy znajdują się :
    w Szlichtyngowej - Gimnajzum, Szkoła  Podstawowa i Przedszkole
    w Starych Drzewcach - Szkoła Podstawowa i Przedszkole Społeczne
    w Jędrzychowiacha - Kowalewie - Szkoła Podstawowa.

Dyrektorzy, nauczyciele, jak i pracownicy szkół, otrzymali nagrody pienieżne i Dyplomy Gratulacyjne.
Życzenia wszystklim złożli: burmistrz M i G Marek Arst, wizytator Oświaty powiatu Wschowa - Stanisław Marciniak, ks. proboszcz Antoni Łatka.
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zostali podjęci skromnym poczęstunkiem.
 
 

Maryla Stankiewicz - przewodniczy spotkaniu

Burmistrz M Ast - składa życzenia

Życzenia składa wizytator S. Marciniak

Nagroda dla p. dyrektor z Jędrzychowic

Dyrektor Daniel Mika i nagrodzeni pracownicy S.P.

Nagrodzeni nauczyciele

Miłe p.Emerytki... (porócz p. Ali - jest w środku)
W Starych Drzewcach, parafia Konradowo,  ks. Biskup Edward Dajczak udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
 

Ołtarz kościoła w Starych Drzewcach

Młodzież po bierzmowaniu - ok. g. 18.35

W GRODOWCU, diecezjalnym sanktuarium Maryjnym koło Głogowa, miało miejsce "Czuwanie Fatimskie".
Uroczystość czuwania ubogacili:
        ksiądz biskup Edward Dajczak, który przewodniczył mszy  św. koncelebrowanej przez  20 kapłanów, przybyłych  ze swoimi parafianami z różnych stron - bliska i daleka,
        siostry zakonne
        prelekcja  Waldemara Hassa pt. Rozwój i znaczenie kultu Maryjnego w dziejach Kościoła
        spektakl: Tryptyk rzymski     w wykonaniu artystów  z Głogowa - reżyseria Bartłomieja Adamczaka
        występ Kwartetu Smyczkowego "Ad libitum"
         występ chóru z Głogowa - "Beati Cantores" - pod dyrekcją Barbary Walendzik
        oraz bardzo duża liczba pielgrzymów - również byli pielgrzymi z Szlichtyngowej ze swoim proboszczem
 

Ks. biskup Edward Dajczak

Ks. proboszcz, kanonik Witold Pietsch wita pielgrzymów

Chór "Beati Cantores" z Głogowa

Pielgrzymi z Szlichtyngowej w drodze do Grodowca11 października - poniedziałek
        W  dniu dzisiejszym  w Głogowie w parafii Bożego Miłosierdzia, której proboszczem jest ksiądz kanonik Janusz Idzik, miała miejsce szczególna uroczystość - poświęcenie kościoła połączona z 15 leciem istnienia parafii.

Poświęcenia dokonał J. Eksc. Ksiądz Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski w asyście ponad 20 kapłanów współkoncelebrujących.
O g. 18.00 - Ksiądz Biskup najpier otworzył drzwi świątyni, poczem wszyscy weśli. Młodzież przedstawiła sztukę o Bożym Milosierdziu. O g. 18.30 rozpoczeła sie uroczysta msza św. Po powitaniu Ordynariusz diecezji poświęcił kościół. W kazaniu  wśród wielu przykładów, Ks. Biskup przytoczył napis umieszczony na jednym z kościołów  na Zachodzie:" Wchodzimy do tej świątyni, aby miłować Boga, wychodzimy, aby miłować drugiego człowieka".   Niech on nas pobudzi do refleksji.

Na zakończenie tej podniosłej uroczystości, ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za obecność, ofiarność i pomoc przy budowie świątyni.
Uroczystość poświęcenia była transmitowana przez Radio Maryja i TV TRWAM.
 

Widok kościoła nocą

Osiedle Piastów nocą

Msza św.koncelebrowana w poświęconym kościele

Widok kościoła z chóru.

Wierni składają dary, obok Ks. Biskupa - ks.proboszcz (z lewej)

Nawa boczna

Uroczystość uświetnił miejscowy chór

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego powstała z podziału parafii św.Mikołaja w Głogowie. Dekretem z sierpnia 1987r. ks.bp Józef Michalik wyznaczył ks. Janusza Idzika do tworzenia ośrodka duszpasterskiego. Od Wielkanocy 1988r. msze św. były odprawiane przy ołtarzu polowym na placu budowy. 1 maja 1989r. ówczesny Ordynariusz bp Józef Michalik poświęcił budowy, a 8 lipca 1989r,tymczasową kaplicę. Pod tą kaplicą mieściły się salki katechetyczne i kancelaria. W parafii powstają z inicjatywy ks. proboszcza różne grupy i stowarzyszenia.
W listopadzie 1994r. ks. bp Paweł Socha podczas wizytacji kanonicznej poświęcil dolny kościół.
Kościól powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. prałata Zbigniewa Kutzana, ks. proboszcz J. Idzika, księży współpracowników, parafian i wielu dobroczyńców i ofiarodawców.
Ksiądz proboszcz budował nie tylko kościół materialny, ale i ten niewodoczny - duchowy poprze różne inicjatywy duszpasterskie.

Informacja pochodzi z SCHEMATYZM DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE - 1995 Wydanie Jubileuszowe.
Zdjęcia ks. A.Łatka

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
11 października - poniedziałek

         W dniu dzisiejszym, na miejscowym cmentarzu w Szlichtyngowej ,został pochowany parafianin Alojzy Dybiżbański Szlichtyngowej, który zmarł po ciężkiej chorobie 8.10.br.

p.Alojzy z żona Zofią i prawnuczką Olimpią
     Zmarły, urodził sie w 1925r. w  Gnieznie w rodzinie rolniczej.
Był najstarszym synem z czworga rodzeństwa: Maria,Bożena, Jerzy. Jako młody chłopiec pracował w firmie budowlenej, której właścicielem był Niemiec, aby utrzymać rodzeństwo i rodziców, wysiedlonych z własnego gospodarstwa i pozbawionych środków do życia. Pod koniec II wojny światowej został wywieziony do Niemiec.
We wrześniu 1945r. przybył do Dryżyny, gdzie objął gospodarstwo rolne, na którym pracował do granic swojej możliwości.
Gospodarstwo przekazał synowi Markowi (Jerzy),a z żoną i córką Elżbietą zamieszkał w Szlichtyngowej.
26.11.1946r zawarł sakramentalny związek małżeński z Zofią. Wychowali czworo dzieci: Jerzego (Marka),Czesława,Marię Elżbietę.
Do końca o wszystkich się troszczył, był filarem całej rodziny, którą zawsze skupiał wokół siebie. 
Był pobożny, oddany Kościołowi. Miał  zawsze czas dla Boga i bliźnich. 
Zmarłego pożegało bardzo dużo ludzi.

Informację o zmarłym, podała córka Elżbieta.
 


W drodze na cmentarz

Ostatnie pożegnanie...10 października - niedziela
        W minionym tygodniu  zmarło dwóch parafian

Żaglewski Zdzisław , ur. 1935r. z Górczyny.
Przez wiele lat, do czasu przejścia na emeryturę, pracował w miejscowym PGR.

Godycki-Ćwirko Stanisław, ur. 1916r.
Kombatant. Walczył w partyzantce. W walkach wyzwoleńczych doszedł aż do Berlina. Osiedlił sie w Górczynie, gdzie miał gospodarstwo rolne.
Pomagał bardzo w kościele. Mimo ciężkiej paracy na roli, zawsze znajdował czas dla Boga. Dziękuję zamarłemu za wszelkie dobro, które czynił dla Kościoła.        W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I komunii św.
Dzieci modliły sie w intencji Ojca św. Jana Pawła II.
Dzień dzisiejszy jest bowiem, dniem Papieskim i wszyscy modlili się w intencji Papieża - Pielgrzyma Pokoju.
Po mszy św. miało miejsce spotkanie z firmą krawiecką z Wrocława MAMA I JA, która, przedstawiła swoją ofertę  tegorocznych strojów komunijnych.

Dzieci i wzory strojów

Wybrane wzory przez rodziców

    7 października - NMP Królowej Różańca
    W dniu dzisiejszym, we wspomnienie NMP Królowej Różańca św. dzieciom przygotowującym sie do pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy św. zostały poświęcone różańce św. przez ks. proboszcza..
Do pierwszej komunii św. przygotowuje się 45 dzieci klas drugiej a i b:
 
Dzieci z Zamysłowa  - 9

Dzieci i różaniec


Dzieci otrzymały INDEKS z rąk ks. proboszcza

Bielecki Patryk
Ciećwierz Mikołaj
Jankowiak Wojciech
Kusiak Klaudia
Mikołajczak Mateusz
Sulejewski Emil
Werner Maksymilian
Wujczak Malwina
Zwarycz Marcin
 
 
 

 

SZLICHTYNGOWA - 35 dzieci

Dzieci w kościele w Szlichtyngowej


Ks. proboszcz wręcza INDEKS
 


Wspólne zdjęcie

Ambroży Dawid            Górczyna
Antoniuk Artur               Górczyna
Błaszczyk Paweł           Wyszanów
Borecka Marlena         Górczyna
Bryczkowska Anna      Szlichtyngowa
Cugier Izabela             Szlichtyngowa
Czechowska Dominika Szlichtyngowa
Dziechciarz Izabela     Wyszanów
Giertuga Adrian           Szlichtyngowa
Głowacka Monika       Szlichtyngowa
Jeliński Zbigniew        Wyszanów
Kowalski Daniel         Szlichtyngowa
Kubiak Bartosz           Szlichtyngowa
Kucharski Oskar         Wyszanów
Mackiewicz Aleksandra Wyszanów
Maksymowicz Karolina Wyszanów
Malesa Karol               Górczyna
Markiewicz Dawid      Szlichtyngowa
Mieszczanowicz Agnieszka Szlichtyngowa
Mika Oskar                   Szlichtyngowa
Moskalewicz Monika   Szlichtyngowa
Moskalewicz Paweł     Szlichtyngowa
Niemaczek Oskar        Głogów
Pietuch Grzegorz          Dryżyna
Pinke Ireneusz              Szlichtyngowa
Raczyńska  Sandra      Szlichtyngowa
Raczyńska Monika       Szlichtyngowa
Similak Jakub               Szlichtyngowa
Sitnik Monika                Wyszanów
Składowski Miłosz        Dryżyna
Skudlarek Patrycja       Szlichtyngowa
Skudlarek Patryk          Szlichtyngowa
Torz  Dominika             Szlichtyngowa
Zahorska Zuzanna        Górczyna

 Na zakończenie sezonu wędkarskiego, miescowe koło KASZALOT, zorganizowało w d niu 25 września br. XII SPŁAWIKOWE ZAWODY O PUCHAR ZARZĄDU KOŁA w kategorii kadetów, jubiorów i seniorów. W zawodach na rzece  Odrze koło Wilkowa - odcinek prosty - wzięło udział   łącznie 20 zawodników.

W poszczegółnych kategoriach pierwsze miejsce zajęli:
        - kadetów      6    - Kryśków Kamil
        - juniorów      5    - Zabawa  Krzysztof
        - seniorów    9     - Biedziak Leszek

Zarząd Koła KASZALOT dokonał podsumowania sezonu wędkarskiego - 2004r.
Grand PRIX - 2004
        1. Jóźwiak Sławomir           - 63 punkty
        2. Paszkowski Stwefan      - 51 punktów
        3. Nowak  Andrzej               - 48 punktów
        4. Biedziak Leszek             - 43 punkty
        5. Kuczkowiak Zbigniew    - 38 punktów
        6. Fałda  Adam                   - 29 punktów

Informacje  przygotował Wielebski Andrzej - (pierwszy od lewej)

Sezon wędkarski 2004 - zakończono.
Adam Fałda - (czwarty od lewej)
prezes Zarządu Koła Wędkarskiego  KASZALOT w Szlichtyngowej, w otoczeniu swoich współpracowników na zakończenie sezonu wędkarskiego 2004r.

 
02 poździernika - sobota


Można już swobodnie oddychać...

W kościele parafialnym w Szlichtyngowej w dniu dzisiejszym w sakramentalny związek małżeński, wstąpili:

                  PACHOŁEK  Marcin   z Wronowa
                        i SZOSTEK     Gabriela z Tarpna

Nowożeńcom życzę obfitości łask Bożych. 
 WRZESIEŃ

25 września - sobota
          Wędkarze należący do miejscowego Koło Wędkarskie "KASZOLT" - zakończyli sezon wędkowania w XII zawodach spławikowych na wodach kanału Odray, koło Wilkowa.

Tak, jak na rozpoczęciu sezonu wędkarskiego, tak i  teraz pierwsze miejsce zajął BIEDZIAK  Leszek.

Więcej informacji - po otrzymaniu raportu i zdjęć z zawodów.24 września - zmarła mieszkanka  Szlichtyngowej - Danuta Pawłowska.24 września - sakrament małżeństwa przyjęli 

Tomczyk Renata zamieszkała w Górczynie i Mariusz Włodaryczyk zamieszkały w Turku - oboje studiują w Poznaniu


Młodzi już po ślubie


 

Sakrament chrztu św. przyjęła Patrycja Jakubiak z Zamysłowa


Patrycja z rodzinką18 września - sobota
    W dniu dzisiejszym w Wyszanowie miały miejsce dozynki wiejskie. Mieszkańcy Wyszanowa - dużo jest  tu rolników - dziekowali P.Bogu za szczęśliwe tegoroczne zbiory, za pięksną słoneczna pogodę, a przede wszystkim za chleb.
Mszę św, dziękczynna odprawił sk. proboszcz. W kazaniu nawiązał do tradycji świętowania. Podkreślił, że szacunek należy się wszystkim pracującym, a każdy  z nas powinien pomnażąć dobra, które służą bliźniemu.
Starostami dożynek byli: Mielcarek Bożena i Kmiotek Tadeusz.

W dożynkach wizieli udział:
        - burmistrz Marek Ast, który podziękował rolnikom za ich tegoroczny trud  żniwny,
        - radni oraz zaproszeni goście.
Miejscowe dzieci, jak i dziewczęta wystąpiły z programem tanecznym.
Zabawa trwała do rana.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE

Symbole dożynkowe

Dożynkowy wieniec z Wyszanowa

Maluchy w popisie tanecznym

Przede mszą św.Na wieczornej mszy św. został udzielony sakrament chrztu św.  Adrianowi Jaroszewskiemu i Jędrzejowi Wasielewskiemu.
 

Państwo Jaroszwscy i ich synek

Państwo Wasielewscy i ich pociecha.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

14 września - wtorek -  Podwyższenia Krzyża Św.

    W dniu dzisiejszym przypięknej słonecznej i bardzo ciepłej pogodzie, w naszej parafii miał miejsce doroczny odpust kościoła parafialnego. Sumię odpustową odprawł ks. dziekan Jan Poźniak - proboszcz Konradowa, w asyście ponad 20 ministrantów.
Kazanie odpustowe wygłosił ks. Tadeusz Zgórski, proboszcz z Łysin

Przybyło dużo ludzi z parafii i innych parafii, a nawet dekanatów. Pobliskiego Głogowa, Wschowy, Konradowa  itp. Obecym na odpuście, bardzo serdecznie podziękował ks. proboszcz.

Ks. proboszcz wyraził wdzięczność obecnym kapłanom:
ks. dziekanowi Jan Pożniak  proboszczowi  z Konradowa za odprawioną sumę
ks.Tadeuszowi Zgórskiemu - proboszczowi z Łysin za wygłoszone słowo Boże -
ks. prałatowi Zygmuntowi Zającowi ze Wschowy
ks. kapelanowi Stanisławowi ze Wschowy
O.  Jędrzejowi -   od Ojców Franciszkanów ze Wschowy
ks. prob. z Lgina Andrzejowi  Skoczylasowi
ks. prob. dr Bolesław iGumieniukowi z Siedlnicy
ks. prob. z Wilkowa - Bogusławi Nieparko
ks. prob. z  Żabina  - usprawieliwił się
ks. dr Aleksandrowi  Walkowiakowi
ks. seniorowi  Antonimu  Kosteckiemu
ks. senior Kazimierz Bochenek

MIGAWKI

Msza św...

Lud Boży..

Procesja z darmi

Procesja wokół kościoła

Ksiądz proboszcz składa bardzo serdeczne podziękowanie Wszystkim za udział w mszy św. odpustowej, a w szczególności: czcigodnym księżom, służbie liturgicznej ołtarza, organiście - p. Michałowi, niosącym chorągiwie, feretrony, różaniec, dziewdzynkom  sypiącym kwiatki, niosącym figurkę MB Fatimskiej, czytającym Słowo Boże, modlitwę wiernych, niosącym dary ofiarne.
Bóg zapłac.
 
 Z A P R O S Z E N I E
Bardzo  serdecznie zapraszam Wszystkich do Szlichtyngowej dnia 14 września o g. 17.00, na doroczny odpust parafialny, ku czci Podwyższenia Krzyża św.
ks. proboszcz Antoni Łatka


11 września - sobota

    W dniu dzisiejszym w sanktuarium pielgrzymkowym Ziemi Głogowskiej - GRODOWCU - miały miejsce urczystości odpustowe ku czci Narodzenia NMP.

Od 18 lat na dzisiejszy odpust przychodzą pielgrzymki piesze z Głogowa a także i z różnych parafii. Dzisiaj przybnyło bardzo dużo pielgrzymów nie tylko pieszo, ale i różnymi środkami transportu.

Na uroczystości odpustowe przybyła również pielgrzymka Zawodowej i Ochotnichej straży Pożarnej powiatu Polkowickiego.

Także przybyła pielgrzymka z parafii Rzeczyca z swoim Księdzem proboszczem Jerzym Ślusarczykiem ( pieszą pielgrzymkę z Rzeczycy zapoczątkował poprzedni proboszcz ks. Antoni Łatka).

Uroczystościom odpustowym przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz  Biskup Orydnariusz diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Adam Dyczkowski.

O g. 11.00 - Jego Eksc. Ksiądz Biskup poświęcił odnowioną Drogę Krzyżowa Kalwarii Grodowieckiej., następnie pielgrzymi prześli do kościoła parafialnego.
O g. 12.00 - Ksiądz Biskup Ordynariusz odprawił uroczystą sume odpustową i wygłosił kazanie. Po kazaniu Jego Ekscelencja odczytał Dekret ustanawiający sanktuarium Maryjne w Grodowcu, sakntuarum diecezjalnym na równi z Rokitnem.
Po odczytaniu tego Dekretu rozległy się gromkie brawa.

Ksiądz Biskup bardzo serdecznie podziękował księdzu proboszcowi i kustoszowi kanonikowi Witoldowi Pieschowi za jego wkład w rozwój ruchu pielgrzymkowego, upiększenie terenu wokół kościoła, odnowienie Kalwarii Grodowieckiej.
Wszystkim przybyłym pielgrzymom Ekscelencja udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

SEZJA ZDJĘCIOWA
 

Grodowiec
Wzmianka historyczna pochodzi z 1291r.. Parafia należała do najstarszych w Księstwie Głogowskim. Podczas wojen głogowskich (1488) i poźniejszych w czasie reformacji, kiedy inne parafie ulegały przemocy i przechodziły na protestantyzm, Grodowiec pozostał zawsze wierny Kościołowi Rzmskokatolickiemu.
Od 1660r. słynie, jako sanktuarium Maryjne, gdzie najpierw cześć odbierał obraz, a nastepnie figura Matki Bożej.
Na pobliskim "Wzgórzu Kalwarii" ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIXw., znajduje się studnia, z której pielgrzymi czerpią wodę, ufając w jej uzdrawiającą moc.. Źródło to wytrysnęło 02.07.1872r.
Do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu pielgrzymi przybywają licznie na wielkie odpusty - 15 sierpnia i w sobotę po 8 września.
We wrześniu z Głogowskich parafii i okolic przybywają  pielgrzmi  pieszo do swej Patronki "Jutrzenki Nadziei". Z Glogowa  w tym roku już poraz  18.
W ostatnich latach dokonano olbrzymiego remontu nie tylko samego kościoła, ale i terenu wokól kościoła.
Sanktuarium, do którego przez cały rok pielgrzymują pielgrzymi z bliska i daleka jest piękne i warto tu przybyć.
Parafia Grodowiec należy do diecezji Zielogórsko-Gorzowskiej, 15 km od Głogowa w kierunku Rudnej.
(Teksty historyczne przedrukowano z SCHEMTYZMU diec. Zielongórsko-Gorzowskiej z 1995r. s.149)
Od maja do października 13 dnia od g.20.00- ma miejsce "Czuwanie Fatimskie"

Poświęcenie odnowione stacje Drogi Krzyżowej

Przejście DK z modlitwą na ustach

Poczty szandarowe Straży Pożarnej

Któryś za nas cierpiał rany...

Procesja do kościoła

Na placu przed kościołem

Wewnętrze kościoła

Widok na ołtarz polowy i okolice

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW minioną środę (8 września),  25 lecie małżeństwa obchodzili państwo Urszula i Czesław Ciesielscy z Szlichtyngowej. Mszę św dziękczynną w intencji srebrnych jubilatów, odprawił ks. proboszcz, który złożył małżonkom, serdecznie życzenia szczególnej opieki Bożej na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego.
Oboje są już na emeryturze.  Wychowali dwoje dzieci: Katarzynę i Rafała.
 

Srebrni jubilaci.

Rodzinne zdjęcie
W dniu dzisiejszym  tj. 11.09.2004r. w tutejszym kościele parafialnym w sakramentalny związek małżeński wstąpili:

Marta Krygier z Szlichtyngowej i Łukasz Szumielewicz z Wilkowa Głogowskiego.

 


Obfitych łask Bożych na drogę wspólnego życia małżeńskiego i rodzinnego, życzy ks. proboszcz.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv6 września - poniedziałek.

        Wczoraj zgodnie z planem w Zamysłowie miały miejsce powiatowo-gminne dożynki z udziałej najwyższych władz z gmin: Wschowa, Sława i Szlichtyngowa reprezentowane przez burmistrzów, marszałka powiatu, radnych oraz delegacji z 15 wiosek z wieńcami dożynkowymi:Dryżyna,
Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Krzepielów, Łupice,Nowe Drzewce, Osowa Sień, Stare Drzewce, Wygnańczyce, Wyszanów, Zamysłów

Mszę św. dziękczynna odprawili: ks. prałat Zygmunt Zając, ks. Kazimierz Bochniak i ks. Antoni Łatka - miejscowy proboszcz, który wygłosił kazanie.
Bochenki chleb dożynkowego celebransom wręczyli: starościna Lajzner  Teresa - żona sołtysa z Zamysłowa i Przydrożny Janusz - prezes Gospodarstwa Rolnego w Zamysłowie.

Po mszy św. korowód dożynkowy udał się na miejscowe boisko sportowe, gdzie miała miejsce część oficjalna dożynek.
Wszystkich przybyłych bardzo serdecznie powitał burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Marek Ast, który przypomniał, że "pięć lat temu (w 1999r), miały miejsce w naszej gminie pierwsze dożynki wojewódzkie w nowym układzie admunistracyjnym , dzisiaj przeżywamy  pierwsze dożynki powiatowe  będąc w strukturach Unii Europejskiej".
 

Po wręczeniu przez starostów chleba naszej władzy z prośbą "by sprawiedliwie dzieliła" zaczęly się występy różnych zespołów z Goli, Dryżyny, Zamysłowa, Sławy ,  "Dobrosława" z  Krzepielowa.

Wybrana komisja dokonała oceny wieńców dożynkowych i postanowiła przyznać miejsce: 1 - Górczynie, 2 - Dryżynie, 3 - Osiwej Sieni.
Delegacje mieszkańców tych wiosek pojadą z tymi wieńcami na dożynki wojewódzkie do Babimostu.

Pogoda dopisała było  słonecznie i bardzo ciepło.

Atrakcji i różnych stoisk z jedzeniem, piciem i losami było dużo.

Ksiądz proboszcz bardzo dziękuje:
        - wszystkim mieszkańcom Zamysłowa za przygotowanie wystroju kościoła i placu dożynkowe, oraz za dekoracje  posesji
        - organizatorom
        - władzy powiatu, gmin, sołectw
        - delegacjom z pięknymi wieńcami dożynkowymi
        - zespołom artystycznym
        - księżom
        - wszystkim, którzy wzięli udział w dożynkachKościół w Zamysłowie - odbudowany
Został spalony w lutym 1945r. Po  długiej odbudowie - od 1992r. odprawiane są msze św. i różne nabożeństwa.
Zamysłów liczy ok. 400 mieszkańców.
W minionych czasach była to prężna wieś rolnicza. Dzisiaj pozostało zaledwie kika  mocnych gospodarstw rolnych.
Do tych gospodarzy należy zaliczyć: Ryszarda  Lajznera, jest równocześnie sołtysem, Grzegorza Lajznera, Ciećwierza Karola, Laskowskiego Kazimierza, Kote Jana, Cieskielskiego Zygmunta.Pinke Romana
Na terenie  Zamysłowa jest:
    - piekania należąca do Stanisława Łepkowskiego.
    - Gospodarstwo Rolne zatrudniające wielu mieszkańców, przeważnie 
       pracowników byłego PGR.
    - dwa sklepy
    - czynna budka telefoniczna TP SA

Atrakcja - to opuszczony budynek klasztorny po Siostrach Klaryskach z Głogowa.

 

STAROSTOWIE DOŻYNEK

Teresa Lajzner i Janusz Przydrożny

 Zamysłów od strony Górczyny

Ks. prob.A.Łatka  czyta Ewagelię

Przedstawiciel "władzy" powiatu i gmin.

Korowód  dożynkowy - żniwiarze z Dryżyny

Na scenie ustawione wieńce żniwne

Zespół  z Krzepielowa

Zespół dziewczęcy z Goli

Na dożynki przybyło bardzo dużo ludzi

Stoisko Szkoły Podstawowej z Szlichtyngowej z losami

NAJŁADNIEJSZE WIEŃCE DOŻYNKOWE

1 miejsce - Górczyna 

2 miejsce - Dryżyna

3 miejsce - Osowa Sień
Więcej zdjęć z dożynek na stronie  Miasta i Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.civ.pl


 D O Ż Y N K I
Powiatowo-Gminne
dnia 5 września br. - Z A M Y S Ł Ó W
P R O G R A M
  g. 12.00 - zbiórka w Szlichtyngowej na boisku szkolnym
    g. 13.00 - uroczysta msza  św, w kościele w Zamysłowie
    g  14.10 -  korowód udaje się na boisko sportowe,  część oficjalna
    g. 16.00 - Występ dzieci szkolnych i zespołów z Goli, Dryżynie, Zamysłowa, Sławy, Krzepielowa
    o 20.00 - zabawa taneczna.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszaja  na dożynki.
Będzie wiele atrakcji - wystawa sprzętu rolniczego, różne stoiska: pszczelarzy, szkolne, strzelnica
skoki konne przez przeszkody
bufety - obficie zaopatrzone.
 02 września - czwartek

    W dniu dzisiejszym pierwszy dzień nauki w szkole. Dzieci żyją jeszcze wakacjami. Bardzo gorąco.
Do naszej szkoły przyjechała  z Drzonkowa k-Zielonej Góry załoga Eurodyliżansu Zbigniewa Majewskiego w składzie: Zbigniew Majewski - szef, Darek Majewski, Jarosław Czarkowski - fotoreporter, która udaje się do Rzymu. Jest to ich piąta konna wyprawa drogami Europy.
 

Eurodyliżans na terenie naszej szkoły

Ruszają w kierunku Rzymu

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

01 września - środa
    W kościele parafialnym ks. proboszcz odprawił uroczyście mszę sw. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla młodziezy gimnazjalnej o g. 8.00, a dla dzieci Szkoły Podstawowej o g. 9.00.
Po mszy św. wszyscy udali sie do szkoły na apel.
Na apelu zostali  bardzo serdecznie powitanie przez dyrektorów  zaproszeni goście z różnych instytucji.
Co roku na apel przychodzi  kombatant wojenny p. Mieczysław Czajkowski.
Władzę samorządowo reprezentował p. Jan Wardecki, który życzł dziecio wiele zapału i zapewnił, że wladza naszej gminy dołoży wszelkich staran, by prace w szkole przebiegały bez zakłóceń.
Komendant policji Krzysztof Janeczek dzieciom klas pierwszych wręczył lizaki bezpieczeństwa.
 
 

Dyrektor S.P. mgr Daniel Mika
Ogłaszam -  nowy rok szkolny  2004-2005 za rozpoczęty.
Życzę wszystkim duże zapału i dobrych ocen.

Szkoła nasza liczy 323 uczniów.

W niej pracować będzie - 25 nauczycieli razem z przedszkolem.
Obsługiwać będzie 6 osób. ( dwie pół etatu)

146 dzieci będzie dowożone autobusami (jeden szkolny)  z terenu gminy.

Inwestycje wakacyjne:
     - położono płytki w jednej w klasie  wych.A. Medyńskiej
     - utwardzono teren przed szkołą
     - na placu zabaw w przedszkolu został zbudowany drewniany mostek - dzieło p. Górala

PLANY
     - chcemy położyć większy  nacisk  w tym nowym roku szkolnym, na wychowanie patriotyczne przez: apele, piosenki, konkury wierszy
     - utworzenie chóru szkolnego
     - rozwijać zainteresowań uczniów w kółkach


Msza św. w kościele parafialnym

Apel

Przemawia Jan Warecki -viceburmistrz, obok siedzi kombatant Mieczysław Czajkowski

Dzieci kl. IIIb pamiętały o imieninach swojej wychowawczyni Bronisławie Weleszczuk - śpiewają "sto lat" i więcej...G I M N A Z J U M
 

Dyrektor mgr Edward Florczak
Stan szkoły - 240 uczniów i uczennic  z tereny naszej gminy.
Klas 10.
Kadra nauczycielska liczy 17 osób plus ja dyrektor = 18.
Obsługa szkoły liczy 3 osoby - plus sekretarka = 4

Pożegnaliśmy wieloletnią dyrektorkę szkoły Halinę Pawiłojć - emerytura,
której bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko co zrobiła dla szkoły.

Zadania w nowym roku szkolnym:
    - doskonalenie szkolnego systemu oceniania
     - wiekszy nacisk na ubogacenie ceremoniału szkolnego
     - wychowywać do wiekszego  patriotyzmuSIERPIEŃ
28 sierpnia - sobota
                    W dniu dzisiejszym:
W sakrementalny związek małżeński w naszym kościele parafialnym wstapili:

Anna Kolasa i Klaudiusz Szymczak

Lidia Majewska i Piotr Gietko

Noworzeńcom - życzę obfitych łask Bożych. ks. proboszcz. A. Łatkavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

W Dryżynie miały miejsce dożynki.
Mieszkańcy bardzo się zmobilizowali. Pięknie została udekorowana sala i ołtarz. Bardzo wiele pomysłów.
Wszystkich powitał miejscowy sołtys Staniaław Weleszczuk
Mszę św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, odprawi ks. proboszcz..
Po mszy św. -  dzieci i młodzież  dały dały wspaniałe przedstawienie.
Po przedstawieniu  - zabawa do późnych godzin nocnych.
 
STAROSTOWIE 

Ewa Kryśków i  Ireneusz Kowalczykowski

Żeńcy ....

Mieszkańcy i zaproszeni goście

Wieniec dożynkowy21 sierpnia - sobota

W dniu dzisiejszym  w kościele parafialnym w Szlichtyngowej w sakramentalny związek małżeński wstąpili:
Katarzyna Ciesielska i Adam Sternik - oboje z Szlichtyngowej.

Szczęśliwego małżeństwa i Bożego błogosławieństwa życzy ks. proboszcz.
 

Młodzi w drodze do ołtarza

Kasia i Adam już po ślubie.W minionym tygodniu ks. proboszcz zorganizował do Liturgicznej Służby Ołtarza rowerową wycieczkę.
Grupa a Szlichtyngowej pojechała do Żabina po drodze zwiedzają park w Wyszanowie, ujście Baryczy do Odry oraz kośćioły w Wągrodzie i Żabinie. W Żabinie byliśmy bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni  przez siostrę ks. proboszcza.
Rowerzyści podziwiali piękne  okolice  nad Odrą i Baryczą. Było bardzo gorąco. Na zakończenie wycieczki rowerzyści wykąpali sie w Baryczy.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni.
 

Przed wyjazdem w teren

Piękne okolice nad Odrą

Druga grupa ministrantów z Zamysłowa pojechała w kieruku Drzewiec Starych po drodze odwiedzając kościól w Goli. Kościół w Drzewach był zamknięty ze względu na prace w kościele i nie udało sie go zwiedzić.
Również było bardzo gorąco. Grupa ochłodziła się, kąpiąc w stawach cegielni. Zadowoleni powrócili do domu.
 

Na starcie

Dla ochłody, trochę wody

W minioną niedzielę w Zamysłowie, państwo Joanna i Tomasz Buśkowie poprosili ochrzest dla swojego dziecka Klaudii.


Szczęśliwi rodzice


W minioną niedzielę - 15 sierpnia..

Pani Franciszaka z Dryżyny, 
w gronie swojej rodziny,
obchodziła  kolejne swoje  urodziny.
Życzymy 100 lat i więcej....13 sierpnia -piąte
    W dniu wczorajszym z pielgrzymką na Jasną Górę udali się pielgrzymi z naszej parafii dwoma autokarami i kilkoma samochodami osobowymi. Pielgrzymów było ok. 90, którym przewodniczył ks. proboszcz Antoni Łatka.
Pogoda była wspaniała. Bardzo mocno świeciło słońce - upał.
Pielgrzymi w kaplicy Jasnogórskiej Pani byli już przed g. 6.00.
Po śniadaniu udali się do cudownego źródełka przy kościele św. Barbary, gdzie nie tylko wypili wodę, ale też zabrali w naczyniach do swego domu.

Około g. 11.00 do klasztoru zachęli podchodzić pielgrzymi bnioršcy udział w diecezjalnych pielgrzymkach pieszych. Jako pierwsza weszła pielgrzymka nauczycieli Warsztaty w drodze.  Grupy pielgrzymkowe przedstawiali kierownicy poszczególnych  pielgrzymek podając: stan liczbowy, wiekowy, hasło, osoby zaangażowane itp.....

Dużymi brawami zostali przez nas  powitani pielgrzymi idšcy z parafii Szlichtyngowa w grupie białoczerwonej idącej z Zielonej Góry.
Łącznie z naszej parafii wzięło udział w pieszej pielgrzymce 18 osób.

O g. 12.00 w kaplicy cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej został odprawiona uroczysta  msza św. z księży idących w pieszej pielgrzymce, jak i tych, którzy dojechali ze swoimi pielgrzymami. Było bardzo dużo kapłanów, którym przewodniczył ksiądz biskup Edward Dajczak.

Po Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ksiądz biskup Edward, powróciliśmy do parafii ok. g. 1.00 - 13 sierpnia.
Uczestnicy pieszej pielgrzymki z naszej parafii, byli bardzo zadowoleni i juz zadeklarowali wziąć udział w pieszej pielgrzymcy w 2005r.
Wszycy pielgrzymi z naszej parafii, a było ich razem około 120 byli bardzo zadowoleni.

MIGAWKI  ZDJĘCIOWE
Uroczysta msza św.

"Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce..."

Już idą.... "witamy pielgrzymów"....

Przy cudownym źródełku.
Nasi - szczęśliwe dośli.

Po przejściu ponad 300km, lody i kawa bardzo smakują.

Grupa "dzieci Bożych" z Zamysłowa i Wyszanowa.

Droga Krzyżowa 10 sierpnia - wtorek
    W dniu 8 sierpnia br. - niedziela -  w Zamysłowie miał miejsce Turniej Piłki Nożnej im.Andrzeja Gasztycha.
Pierwszy turniej odbył się w rok po śmierci byłego zawodnika drużyny piłkarskiej w Zamysłowie  i innych klubach piłkarskich - sierpień 2001.Inicjatorem turnieju był WSK "Grom" Zamysłów.
Pan Andrzej był zawodnikiem wielu klubów piłkarskich. W maju 2000 uległ w  zakładzie pracy ciężkiemu wypadkowi,  który przyczynił się do jego smierci w sierpniu.
Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu kwiatów na grobie zmarłego byłego piłkarza, zawodnicy czterech drużyn rozegrali mecze o puchar ufudnowany przez organizatorów TURNIEJU: Urząd M i G Szlichtyngowa, Rady Sołeckiej Zamysłowa, WSK "GROM" z Zamyslowa, radnego z Zamysłowa, p. Baraniaka

W turnieju piłkarskim wzięły udział następujące  drużyny;
"Orzeł" Szlichtyngowa, "Ikar" Krzepielów, "Grom Zamysłów - gospodarze, "Oldboys" Szlichtyngowa.

Pogoda dopisała było słonecznie i bardzo gorąco. Mecze obserwowali miejscowi i przygodni kibice, którzy dopingowali swoich faworytów.
Dla uczestników przewidziano puchary i dyplomy. Nie brakło napojów.

Wyniki turnieju:
     1. "Orzeł" Szlichtyngowa.
     2. "Oldboys" Szlichtyngowa - starsi panowie
     3. " Ikar" Krzepielów
     4. "Grom" Zamysłów

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamiński Mariusz - "Orzeł" Szlichtyngowa - 4 bramki

Puchary i dyplomy pamiatkowe uczestnikom turnieju, wręczała wdowa po zmarłym, p. Zdzisława Gasztych

MIGAWKI ZDJĘCIOWE
 

 Grób -  na cmentarzu w Zamysłowie

Ten oto puchar  z rąk Zdzisławy Gasztych (żona), otrzymała najlepsza drużyna - "Orzeł" Szlichtyngowa

Sytruacja podbramkowa - bez gola

Królem strzelców  został Mariusz Kamiński 

Zawodnicy "Orzeł" Szlichtyngowa - przed decydującym meczem.

Kibice - zawsze mile widziani06 sierpnia - piątek
    Pielgrzymi  XXII PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIE z Zielonej Góry na Jasną Górę,  w dniu
dzisiejszym - bardzo upalnym - dotarli do Milicza.

Hasło pielgrzymki brzmi: "NAŚLADOWAĆ JEZUSA JAK MARYJA".

Do Szlichtyngowej dotarło ponad 600 pielgrzymów. Wiekość została zaproszona na nocleg do domów.
Jestem bardzo wdzięczny, jako proboszcz, tym wszystkim, którzy przyjęli pielgrzymów na nocleg.

Lista pielgrzymów jest wciąż aktualizowana, gdyż dołączają nowi pielgrzymi.

Z parafii Szlichtyngowa wyruszyło na pielgrzymią drogę 15 osób.

Również bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi Szkoły Podstawowej p. Danielowi Mice, za udostępnienie szkoły dla pielgrzymów.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE

Pielgrzymi na porannej mszy św. - g. 9.00

Formuje się czoło pielgrzymki... g.10.05

Nasi pielgrzymi...

Pożegnania - "W dragę z nami wyrusz Panie..." Bardzo serdecznie witamy pielgrzymów idących na Jasną Górę z Zielonej Góry w naszej parafii.
 
 

Już przyśli z pieśnią na ustach

 


Wszyscy mogą iść 

Program:

03 sierpnia - wtorek
              - ok. 18.30  powitanie pielgrzymów przez ks. proboszcz
              - rozprowadzenie na nocleg do rodzin w parafii
              - g. 20.30  apel

04 sierpnia - środa
              - g. 9.00 - msza św. pożegnanie pielgrzymów
 

Baza główna pielgrzymki mieści się w Szkole Podstawowej.
Punkt medyczny - na plebanii.LIPIEC
31 lipca - sobota
 
W dniu dzisiejszym sakrament chrztu został udzielony dzieciom:

KUBIŚ Mikołajowi z Szlichtyngowej 

WÓJCIK Zuzannie z Szlichtyngowej
 


Państwo Wójcikowie ze swoją pociechą

Trwajš prace przy budowie kanalizacji na terenie gminy.

"Dni Szlichtyngowej" minęly spokojnie.

Miejscowi rolnicy przystšpili do żniw.

W pištek - wypadkowi samochodowemu uległa sołtysowa z Wyszanowa.
 
W minionš niedzielę zmarł Mieczysław Polak z Szlichtyngowej  Urodzony w 1941r. Ostatno ciężko chorował.
Był cieślš.Miał swój mały tartak drzewny. Bardzo dużo pomagał kościołowi. Przetarł prawie wszystkš tarcicę drzew wyciętych wokół kościoła. 

Dziękuję zmarłemu za wszystko co zrobił dla kościoła.

Rodzinie wyrazy współczucia  - składa ks. proboszcz.17 lipca - sobota
    Piękny, słoneczny i ciepły dzień. Lato wreście dało  znać o sobie. W parafii - nic szczególnego.
 
 

W kościele parafialnym w sakramentalny związek  małżeński wstąpili:
WOJCIECHOWSKI Bernard z Drzeńska i GAWIN Kamila z Górczyny.

Rodzice i świadkowie chrztu.

O sakrament chrztu św. dla swego dziecka Matyldy, poprosili parafianie:Beata i  Mariusz Sitnikowie z Wyszanowa.
 

Andrzej Ratajczak - prezes miejscowego LOK-u, zam. w  Puszczy w sposób szczególny zajął się miejscową strzelnicę, która jako jedyna w powiecie Wschowa ma atest. Uporżatkował wraz z dziećmi teren strzelnicy. Obecnie zajmuje się dziećmi i młodzieżš, która nigdzie nie wyjechała na wakacje.


Obóz przy strzelnicy.

Tu można sobie znaleźć zajęcie przez całe wakacje.
 


Naszemu miastu Szlichtyngowa przybyła nowa ulica.
Idąc w kierunku cmentarza, za transformatorem 100m, pierwsza w lewo - to Łąkowa. Na tej ulicy znajduje się 17 działek budowlanych, czekajšcych na chętnych do kupienia.
Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji sanitarnej. Zkładanie kolektora w kierunku wybudowanej w 2003r.oczyszczalni ścieków.

Te maszyny zastąpia wielu ludzi.14 lipca - środa

   W dniu dzisiejszym srebrny jubileusz małżeństwa obchodzili parafianie: Janina i Grzegorz Grzybowscy z Szlichtyngowej.
 

Srebrni jubilaci
Wychowali troje dzieci. Pani Janina zajmuje się domem, a p.Grzegorz jest już na zasłużonej emeryturze.

Dużo zdrowia, obfitych łask Bożych i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego życzy ks. proboszcz.        1 lipca br.  zostały rozpoczęte prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie tutejszej gminy.
W pierwszej fazie prace te obejmš miejscowości: Górczyna, Górczyna - Osiedle, Puszcza i Wyszanów.

Inwestycja współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
Inwestorem jest Gmina Szlichtyngowa.

Prace mają być zakończone  31 października br.
 

Wykopy pod kanalizację koło Puszczy
Prace inwestycyjne budowy kanalizacji na obszarze Górczyna - Puszcza, Górczyna - Osiedle prowadzić będzie wyłonione w drodze przetargu PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I POPRAWY ŚRODOWISKA "Hydroeko" SP.Z.O.O z siedzibą w Kożuchowie.

56,20% kosztów budowy majš być  dofinanasnowane z Urnii Europejskiej, programu SAPARD, co stanowi kwotę 715.589,29zł


Zakładanie kanalizacji w Wyszanowie
Wykonawcš budowy kanalizacji sanitarnej w Wyszanowie zostało wyłonione  w drodze przetargu PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SP.Z.O.O z siedzibš w Jerzmanowej.

Ta inwestycja wsółfinansowana będzie z środków Unii Europejskie w wysokości 75% kosztów budowy, co stanowi kwotę pomocy w wysokości 420.788,78zł

Ww.dane podała Helena Domagała - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej11 lipca - niedziela
    W naszej parafii od ubiegłej niedzieli - tj. 4 lipca - po długiej przerwie, zostało przywrócone nabożeństwo popołudniowe, czyli nieszpory.
 Wszystkim ( proboszczowi też) ciężko się śpiewa, gdyż odprawiane było bardzo dawno i dużo zostało zapomniane.
Na to nabożeństwo przyszło sporo wiernych. Część z nich została na wieczornej mszy św.
Jednocześnie pragne przypomnie, że w każdš niedzielę i święta w naszym kościele parafialnym są śpiewane GODZINKI.


Złoci jubilaci na schodach swego domu.
W dniu dziejszym w kościele parafialnym w Szlichtyngowej złoty jubileusz sakramentu małżeństwa obchodzili mili parafianie z Wyszanowa:
ŁUCJA i EDMUND UBYCHOWIE.

Należš do jednych z pierwszych mieszkańców, którzy osiedlili się w Wyszanowie w 1945r.
Wychowali troje dzieci, doczekali się 8 wnucząt i 1 prawnuka

Złotym jubilatom obfitych łask Bożych, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego, życzy ks. proboszcz.


W dniu 10 lipca (sobota) sakrementalny związek małżeński w miejscowym kościele parafialnym zawarli:

KOLMAN Piotr, kawaler ze Wschowy 
i RODAK Barbara, panna z Szlichtyngowej. 

Przy ślubie asystował ks. proboszcz A.Łatka.

Młodej parze na lata życia mażeńskiego i rodzinnego życzy obfitych łask i błogosławieństw Bożych.
ks. probszcz.


W dniu 03 lipca br - sobota) w godzinach rannych zginął w wypadku na drodze w kierunku Dryżyny Zygmunt Szkudlarek, urodzony w 1946r.
Został pochowany na cmentarzu w Szlichtyngowej 7 lipca.
 

Wyrazy kapłańskiego współczucia rodzinie składa  ks. proboszcz.04 lipca - niedziela
 
W dniu dzisiejszym została pochochowana na cmentarzu w Szlichtyngowej Genowefa Hańko, która przeżyła 76 lat. Mieszkanka  Wyszanowa.
Ostatnio ciężko chorowała.
Wychowała pęcioro dzieci.
W Wyszanowie załóżyła różę Żywego Różańca i jakiś czas była zelatorką tej róży.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Wyrazy kapłańskiego współczucia składam rodzinie. Ks. proboszcz.

CZERWIEC
30 czerwca - środa

    W dniu dzisiejszym na cmentarzu w Zamysłowie został pochowany Arkadiusz Wajda, młodzieniec, ur. w 1984r. Został potrącony przez samochód przy moście na Odrze w dniu rozdania świadectw - 25 czerwca ze świadectwem szkolnym w ręku - chodził do Technikum w Głogowie. Mimo ogromnego wysiłku lekarzy w szpitalu w Głogowie, nie udało się  utrzymać go  przy życiu. Zbyt mocno został poturbowany. Zmarł nie odzyskawszy przytomności 29 czerwca. Przed szpitalem czuwali smutni koledzy i koleżanki.
Mszę św. w intencji zmarłego odprawił i kazanie powiedział ks. proboszcz A.Łatka.
Na pogrzeb przybyło bardzo dużo ludzi:krewni, koledzy i koleżanki z różnych szkół, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, miejscowi mieszkańcy i inni.
Ks. proboszcz bardzo serdecznie wszystkim podziękował za obecność

Rodzicom, rodzeństwu, krewnym składam wyrazy głębokiego współczucia i zapewniam o modlitewnym wsparciu - Ksiądz proboszcz A.Łatka.
 
 

W drodze do kościoła

W drodze do grobu25 czerwca - piątek
            Zakończenie roku szkolnego

Przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu dzisiejszym został zakończony rok szkolny.
 Msza św. na zakończenie roku szkolnego została odprawiona przez księdza proboszcza:
            o g. 8.00 dla gimnazjalistów
            o g. 9.00 dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Apel miał miejsce na placu szkolnym przy Gimnazjum.
Obecni byli: burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Marek Ast, przewodniczący Samorządu Teodor Marciniak, lekarza rodzinnego repezentowała pani Drogosz.
komendant policji pan Janeczek, kombatant wojenny Mieczysław Czajkowski i inni.

SESJA  ZDJĘCIOWA

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu...

Burmistrz Marek Ast dziękuje nauczycielom

Najlepsi w szkole

Abslolwenci przekazują dyrektorowi swoje tablo
Więcej na stronie  SZKOŁA23 czerwca - środa
    W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej jak i w Gimnazjum miały miejsce Rady Pedagogiczne, podczas których dokonano  oceny całorocznej  pracy uczniów.
 
GIMNAZJUM

dyrektor mgr Edward Florczak
Przed chwilą zakończyliśmy Radę Pedagogiczną. Zostałi podsumowani uczniowie za całoroczną pracę.
Rok można zaliczyć do udanych.
Gimnazjum opuściło 65 absolwentów.

Zakończenie w pištek:- 25 czerwca
          g. 8.00 - msza a kościele parafialnym
          g. 9.00 - apel na placu szkolnym

SZKOŁA PODSTAWOWA


dyrektor  mgr Daniel Mika

Ostatni jestem bardzo zapracowany. Na wszystko brakuje mi czasu. Dobrze, że jesteśmy na finiszu.
Przed nami czas zasłużonego wypoczynku, ale myślę już o nowym roku szkolnym i o tym, co można jeszcze zrobić. Plany mam duże.

Zakończenie roku szkolnego  - piątek
         g.  9.00 - msza św.
         g.10.00 - apel na placu szkolnym 
 

Po południu  w szkole miała miejsce szczególna uroczystość wręczenia rodzicom najlepszym uczniów  LISTU GRATULACYJNEGO. Imprezie towarzyszyły artystyczne występy dzieci klas trzecich.
Dyrektor Daniel Mika podziękował rodzicom za ich aktywność i pogratulował  osiągnięcia ich dzieci.
Wychowawcy wręczyli Listy Gratulacyjne.

Klasy szóste wykonały  pożegnalnego poloneza. Nyuczycielom zostały wręczone kwiaty, jako wyraz wdzięczności za trud nauczania.
Po części oficjalnej i artystycznej absolwenci bawili się na dyskotece.
Rodzice tych dzieci spotkali się z nauczycielami na wspólnej kawie.
 
 

Pani Polak wręcza List Gratulacyjny państu Markiewiczom

Polonez...19 czerwca - sobota

    W dniu dzisiejszym miało miejsce pożegnanie klas trzecich miejscowego Gimnazjum.
Najpierw młodzież zgromadziła sie w kościele o g. 19.00, gdzie ks. proboszcz odprawił dla nich mszę św. dziękczynnš i wygłosił kazanie.

Dalsza część artystyczna miała miejsce na sali w miejscowym GOK-u, gdzie występowali absolwenci, jak i uczniowie klasy drugiej. W artystycznym programie nauczyciele otrzymali Oskary w różnych kategoria- (przyznawali uczniowie).

W kategorii - belfer roku - zwyciężyła  p, Halina Pawiłojć
W kategorii - men-strong- laurkę otrzymał  dyrektor Gimnazjum Edward Florczak

Na zakończenie uczniowie podziękowali wszystkim, a  nauczycielom wręczyli kwiaty.

SESJA  ZDJĘCIOWA

W kościele..

Przygotowane przyjęcie.

Belfer Roku 2004 -  H.Pawiłojć (z prawej) i Barbara Tomczyk

Dyrektor -E. Florczak -w kategorii men-strong-
otrzymał wyróżnienie (zapalony kolarz)

Dyrektor Z. Bizukojć otrzymuje kwiaty od Ł.Oporowskiego

Kwiaty dla pani Jasik....18 czerwca - piątek - uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
                                        - dziś nie obowiązuje post od pokarm mięsnych
----------------------------------------
 Na ryby.........

Zbiórka przy stanowisku dowodzenia - g. 6.45

Stanowiska łowieckie - g. 7.15

    W dniu dzisiejszym na kanale koło Wilkowa miały miejsce zawody wędkarskie, tradycyjnie urządzane z racji Dnia Dziecka przez dyrektorów: Daniela Mikę i Zygmunta Bizukojcia  (obydwaj rasowi wędkarze).

W tych zawodach , wzięli udział chętni ze Szkoły Podstawowej z Szlichtyngowej, Jędrzychowic i Starych Drzewiec oraz gimnazjaliści z miejscowego gimnazjum. Zawodników i zawodniczek było ponad 60, którzy już przed g. 7.00 - musieli być  przy stanowisku dowiedzenia.
Szkoła zorganizowała dla nich dowozy autobusami.

Pogoda deszczowa, chłodno, ale w czasie zawodów nie padało.

Na rozdanie  nagród przyjechali przedstawiciele naszej władzy gminnej: ( przekazani również okolicznościowe nagrody )
burmistrz - Marek Ast, przewodniczący Samorządu -  Teodor Marciniak,
przezes Banku Spółdzielczego w Wschowie Stanisław Kondraciuk
i ksiądz proboszcz z Szlichtyngowej -  Antoni Łatka.

Wszyscy zajadali się grochówką z wkładką, przygotowaną przez kuchareczkę z podstawówki p.Gizelę
...................................................................

Więcej na stronie SZKOŁA17 czerwca - czwartek
     W minioną niedzielę  w Polsce miały miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego.
Frekwencja nie była duża w Polsce - 20,87% i w naszej gminie - 13,4% uprawnionych wzięło udział w wyborach.
-------------------
OFICJALNE WYNIKI
PKW ogłosiła, że PO uzyskała 24,1% głosów, LPR - 15,92%, PiS - 12,67%, Samoobrona -10,78%, , SLD-UP - 9,35%, UW - 7,33%, PSL - 6,34%, a SdPl - 5,33%. Podział mandatów wyglšda następujšco: PO-15, LPR-10, PiS-7, Samoobrona-6, SLD-UP-5, UW-4, PSL-4, SdPl-3. Frekwencja wyniosła 20,87%.
--------------------
W naszej gminie:w yborach wzięło udział na 3768 uprawnionych tylko 504 osoby tj 13,4%.
Głosowano na; 1. Samoobrona - 115, 2.LPR - 82, 3.PO - 57, 4.PiS - 55, 5. SLD - 4913 czerwca - niedziela - patron św. Antoni

    Księdzu proboszczowi z racji święta patrona życzymy obfitych łask Bożych, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i zapału kapłańskiego oraz szczególnej opieki św. Antoniego.
życzą Parafianie


K U R S    P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

W dniach 13 - 19 czerwca br. w Szlichtyngowej ma miejsce Kurs Przedmałżeński.
Rozpoczyna się Niedzielą, tj. dziś mszą św. o g. 17.30.
Codziennie nauki o g. 18.30.
Obejmuje młodzież od lat 17.

Przypominam, że świadectwo ukończenia Kursu jest konieczne przy zgłaszaniu się na zapowiedzi


10 czerwca - uroczystość B O Ż E G O    C I A Ł A
Msza św. została odprawiona w intencji dzieci klas trzecich z racji pierwszej rocznicy pierwszej komunii św. o g. 9.00
( Jest już pewną tradycją w naszej parafii, że pierwszš rocznicę pierwszej komunii św. dzieci obchodzš w Boże Ciało. Przemawiają za tym racje teologiczne -  sama uroczystość i praktyczne - więcej dzieci klas trzecich bierze udział w rocznicy <nie maja wyjazdów na komunię swoich krewnych> i więcej idzie w procesji w strojach komunijnych - o ile maja)

Po mszy .św. przy pięknej słonecznej pogodzie, wyruszyła  uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ustawionych przy posesjach na ulicach:
           1 - Daszyńskiego  przez mieszkańców    Dryżyny
           2 - Pułaskiego       przez mieszkańców    Wyszanowa
           3 - Rynek                prze mieszkańców     Ryneku po stronie komisariatu policji
           4 - dzwonnicy         przez mieszkańców    Górczyny - wioski

Wszystkie ołtarze były pięknie przyozdobione kwiatami i umajone brzózkami.
Dziewczynki bardzo obficie sypały kwiatki. Po procesji - ksiadz proboszcz nasypał do tych koszyczków trochę kolorowych cukierków.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za ubogacenie  dzisiejszej uroczystości: swoja obecnością - było bardzo dużo ludzi - sypiącym kwiatki i ich mamom, niosącym chorągwie, różaniec, figurkę MB Fatimskiej, prowadzacym celebransa, p. Michalowi - organiście, p. Krzysztofowi, służbie liturgicznej ołtarza, policji za troske o bezpieczeństwo.

ZAMYSŁÓW
W Zamysłowie poszczególne rodziny również przygotowały pięknie oltarze adoracyjne. W tym roku procesja szła w kierunku Golu.
Pogoda bardzo słoneczna i było gorąco.
Po południu po 14.00 grzmiało i padał deszcz..
Zdjęć z procesji z Zamysłowa - nie ma.

ZDJĘCIA

Święty, Święty Pan Bóg Zastępów - ul. Daszyńskiego

Koszyczki były zapełnione kwiatami

Procesja idzie ulicą Pułaskiego pilotowana przez policję

ks. proboszcz składa podziekowania przy czwartym ołtarzu09 czerwca - sobota
    W dniu dzisiejszym J. Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Paweł Socha udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii: Szlichtyngowa 85 kandydatów, Siedlnica - 81 i z  innych parafii - 5. W czasie bierzmowania byli obecni kapłani: ks. prałat Zygmunt Zając, dziekan Jan Poźniak, ks. Tadeusz Zgórski,  ks. senior Antoni Kostecki i ks. Kazimierz Bochenek, O. Arnold. ks. prob. z Siedlnicy Bolesław Gumieniuk, ks. Andzrzej Skoczylas, ks. Kszysztof Maksymowicz, ks. Zbigniew Garbarek.

Księdz biskupa powitali: w imieniu młodzieży -  Lech Joanna i Tomczyk Adrian, a w imieniu rodziców - Iwona Składowska i Pawłowski Andrzej
Po wygłoszonym kazaniu księdz biskup w asyście ks. Kazimierza i ks. prałata Zygmunta Zająca udzialiła  sakramentu bierzmowania młodzieży, która podchodziła do óltarza. W tym czasie  zgromadzeni w kościele wierni śpiewali pieśni do Ducha św. i Najśw. Serca Pana Jezusa.
Przed błogosławieństwem Ks. Biskup  poświęcił młodzieży krzyże.
Po wyjściu z kościoła zostało zrobione pamiatkowe zdjęcie.

SESJA  ZDJĘCIOWA

Młodzież w modlitewnym oczekiwaniu na ks. Biskupa

"Niech zstšpi Duch Twój..." - spiew psalmu

Za chwilę modlitwa sakramentalna

"...przyjmij znamię daru Ducha Świętego.Amen...

Umocnieni darami, wyśli na ulice, by być świadkami Chrystusa

Księdz Biskup żegna się z młodzieżą9 czerwca - środa
    Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej miał miejsc kurs BHP dla wszystich nauczycieli  i pracowników szkół na terenie naszej gminy, przeprowadzony przez fachowców z Ośrodka Szkolenia Kursowego "MADA" z Głogowa w składzie mgr inż.Stanisław Suchodolski, mgr Andrzej Kowalski, Sylwia Grochala,
 

Pracodawca i pracownik ma znać przepisy BHP...

Co trzeba zrobić, gdy człowiek leży nieprzytomny...???
W kościele parafialnym w Szlichtyngowej w dniu dzisiejszym w sakramentalny związek małżeński, wstąpili:
Beta Kosarwicz i Andrzej Bielawski 

Nowożeńcom życzę obfitości łask Bożych. 
 BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII
SZLICHTYNGOWA
         - g. 9.00 - msza św., po mszy św.-  procesja do czterech ołtarzy ustawionych przy posesjach na ulicy: Daszyńskiego, Ogrodowej, Pułaskiego i Rynku

ZAMYSŁÓW
          - g. 11.30 - msza św. i procesja w kierunku Goli, do czterech ołtarzy usytuowanych przy stałych posesjach


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 zostanie udzielony młodzież w kościele parafialnym w Szlichtyngowej  dnia 9 czerwca br. (środa) o g. 17.00 przez Jego Ekscelencję Ksiedza Biskupa dr Pawła Sochę.


O G Ł O S Z E N I E

Bardzo serdecznie zapraszam
na Kurs Przedmałżeński  w naszej parafii  w dniach 13 - 19 czerwca br.
Obejmuje młodzież od lat 17.
Szczególna okazja dla tych, którzy nie majš, a planujš wstšpić w zwišzek małżeński jeszcze w tym roku.03 czerwca - czwartek
    Na cmentarzu w Głogowie-Brzostowie został pochwany ks. dr Ryszard Liszkiewicz, były proboszcz parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Głogowie-Brzostowie. Ks. Ryszard przeżył 65 lat, w tym 39 kapłaństwa.

Na miejsce wiecznego spoczywania zmarłego kapłana odprowadził Ksišdz Biskup Paweł Socha, ponad 50 kapłanów, siostry zakonne, Rodziona, oraz liczni wierni z tutejszej parafii, jak i delegacje z innych parafii, gdzie zmarły ks. Ryszard pracował.

Podczas mszy św. w kościele parafialnym kazanie wygłosił kolega kursowy ks. Mieczysław Dereń.

GALERIA  ZDJĘCIOWA

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks.Bp Paweł Socha

Droga na cmentarz

Modlitwy nad grobem

Księdza, żegna rodzina

Przedstawicielka z Cybinki - Apostolatu Maryjnego, dziękuje za opiekę

Kwiaty wdzięczności .....01 czerwca - wtorek - Dzień Dziecka
     W dniu dzisiejszym dzieci świętowały swoje święto. W naszej szkole miejscem zabaw było boisko szkolne. Pogoda dopisała, atrakcji było sporo. Dzieci świetnie się bawiły.  Nauczycieli wspierali rodzice.
 

Dla ochłody - dobre napoje i lody

Duże powodzenie miały wozy policyjne
Więcej - na stronie SZKOŁA


    Zostały zakończone nabożeństwa majowe zarówno w kościołach, jak i w Wyszanowie i Dryżynie mszą św.

Na te nabożeństwa przychodziła spora grupa ludzi. Jest ważne, aby w każdej grupie modlitewnej znalazł się ktoś, kto będzie przewodniczył spotkaniu modlitewnemu.

Tak miało miejsce w Zamysłowie, Dryżynie i Wyszanowie. Majowe były odprawiane codziennie. W dni deszczowe w świetlicy.

 Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy na to nabożeństwo przychodzili. Dziękuję wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy to  majowe prowadzili.
 

Wyszanów - śpiew litanii

Wyszanów - czuwanie pod krzyżem - msza św.

M A J
29 maja - sobota
    W dniu dzisiejszym młodzież przygotowujšca sie do bierzmowania, z ks. proboszczem wzięła udział w pielgrzymce (2 autokarami) do Grodowaca, kościoła pielgrzymkowego - Maryjnego.
Młodzież udała się do kościoła- wieczernika, aby razem z Maryjš oczekiwać na zesłanie Ducha św.
Po mszy św. w pobliskiej kalwarii - została odprawiona Droga Krzyżowa w intencji młodzieży.
 

GALERIA  ZDJĘCIOWA
 

Wspólne zdjęcie

Już jesteśmy w Głogowie

W Godowieckim "Wieczerniku"

Ks. prob.W. Pietsch - mówi o historii sanktuarium

Za chwilę rozpocznie się Droga Krzyżowa26 maja - środa
    Wszystkim kochanym Mamom z racji Ich dnia , życzę ofitych łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności i radości zwłaszcza ze swoich pociech..

Niezapominaj....(ki)W szkole, na apelu dla klas młodszych, dzieci klasy IIIb pod kierownictwem  wychowawczyni Małgorzaty Bednarskiej przeczytały wiersze o MATCE. napisane przez siebie w ramach konkursu, który zorganizowała Małgorzata Bednarska.

Pani Małgorzata również ufundowała skromne nagrody dla laureatów.

Naszym "poetkom i poetom śmiałości i odwagi pogratulował dyrektor szkoły Daniel Mika.

Dzieci  wiersze i ich autorów wynagrodzili gromkimi brawami.

Pierwsze miejsce zajęła Paulina Wujczak:. Jej wiersz dedykuje wszystkim Mamom.


MAMA W MOICH OCZACH

Ona życie mi dała, troskliwie chowała.
Pierwsza pokazała mi księżyć na niebie
oraz krówki i świnki w chlewie.
Pomagała wstać, gdy upadłam,
bajkę opowiadała, gdy się spać kładłam.
Dba o moje zdrowie,
troszczy sie w chorobie.
Łzy mi ocierała, gdy mocno płakałam,
jak mogła pocieszać;
gdzie bolało całowała.
Kiedy na NIĽ patrzę:
w pamięci mi się utrwala
- twarz cišgle roześmiana.
Czy wiewcie co to za DAMA?
To własnie jest moja MAMA.
-----------------------------------------------------------------------

MIGAWKI ZDJĘCIOWE

Paulinka Wujczak odbiera nagrodę

Wiersz czyta Marika Werner - II miejsce

Dyrektor D.Mika pogratulował poetkom

Jeden z wielu wierszy
Wiersze innych autorów - patrz  link SZKOŁA21 maja - piatek
    W dniu wczorajszym w naszej Szkole Podstawowej miał miejsce apel szkolny,  podczas którego  Janus Dariusz ( wuefista) poinformował wszystkich, że zawodnicy naszej szkoły  zdobyli na własność  w biegach ulicznych 14 mja br. puchar przechodni burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Janus  Dariusz,  jak i dyrektor szkoły podziękowali wszystkim biegaczom  za wkład w odniesiony sukces.

W dniu dzisiejszym  dzieci klas I-III wzięly udział w przedstawieniu danych przez aktorów z Wrocławia dotyczących  dobrych manier.
Dzieci bardzo spontanicznie reagawały na podawane treści.

 MIGAWKI  ZDJĘCIOWE
 

N apelu

Zdobyty pucha dla S.P.

Aktorzy....

Spontaniczna reakcja dzieci

Dyrektor szkoły, Daniel Mika składa życzenia 
Eli Karaś

Pani Elu - wszystkiego najlepszego - od Grona Pedagogicznego15 maja - sobota
    Dzisiaj w naszym kościele parafialnym miała miejsce szczególna uroczystość: Powiatowy Dzień Strażaka. Na mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza Antoniego Łatki i ks. Przemysława Kamieniarza -diecezjalnego kapelana  strażaków,  na intencji strażaków i ich rodzin, obecni byli przedstawiciele  władz z województwa, powiatu i gmniny.

Strażacy weśli do kościoła w kolumnie wprowadzeni na plac kościelny przy akompaniamencie orkiestry dętej z Grębocic

Kazanie wygłosił ks. Przemysław.
Życzenia strażakom złożył ks. proboszcz.

Po mszy św. w kolumnie maszowej strażacy prześli do miescowego parku "Górczyńskiego", gdzie dokono podsumowania minionego roku i wręczono zasłużonym awanse, medale i dyplomy.

Do późnych godzin nocnych trwała zabawa. Deszczowa pogoda popsuła trochę szyki strażakom.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE
 

Poczty sztandarowe w kolumnie 

Idš w strojach bojowych

Władza ....


Poczty sztardarowe - strażackie

Uroczystość w parku

Flaga na maszt

Orkiestra z Grębocic

Strażacy wysłuchali sprawozdania14 maja - pištek
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom "Biegów ulicznych"

W dniu dzisiejszym miały miejsce w Szlichtyngowej doroczne  "Biegi uliczne" z racji dnia Zwyciestwa, które przypada 9 maja. W tym roku ten dzień przypadł w niedzielę, dlatego biegi te rozegrano dopiero dzisiaj. W imprezie wziely udział dzieci z Szkoły Podstawowej z Szlichtyngowej, Dzewiec Starych i Jędrzychowic oraz gimnazjaliści.

Sztafetę o przechodni puchar burmistrza  M i G Szlichtyngowa na dystansie 600 m rozegrały zespoły z podstawówki z Szlichtynngowej, Jędrzychowic Drzewiec. Zwyciężyli zawodnicy S.P. z Szlichtyngowej.

Po sztafecie roztały rozegrane biegi w kategoriach klasowych dziewczšt i chłopców od klas drugich S.P. do klas trzecich gimnazjalnych.
Po zakończeniu biegów : puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczała w imieniu burmistrza . Maria Stankiewicz

MIGAWKI ZDJĘCIOWE

Plac zmagań sportowych

D.Janus i zawodniczki klasy drugiej

Kolejna grupa dziewczšt klas pištych

Puchar dla SP  Szlichtyngowa12 maja - środa
    W kościele dzieciom I komunijnym zostały poświęcone rowery i wszystkie inne rzeczy i przedmioty, które otrzymały na komunię św. Ksiądz proboszcz polecił szczególnej opiece św. Krzysztofowi dzieci i ich pojazdy.
 

Tych nowych rowerów było dużo

Powrót do domu11 maja - wtorek

    W dniu dzisiejszym dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. tradycjnie udały się  z księdzem proboszczem, rodzicami, babciami i krewnymi  z pielgrzymką do pięknego  sanktuarium Maryjnego Ziemi Głogowskiej - do Grodowca. Kto tam nie był, niech koniecznie pojedzie.
Po przyjechaniu do Grodowca pielgrzmi udali się na Kalwarię, gdzie została odprawiona Droga Krzyżowa - pięknie odnowiona.
Po DK i przebraniu się w szaty liturgiczne dzieci udały się do kościoła, gdzie zostały przywitane bardzo serdecznie przez kustosza ks.proboszcza, kanonika Witolda Piescha, który wygłosił kazanie w czasie mszy św.

Dzieci uczestniczyły we mszy św. razem z dziećmi parafii Grodowiec.

Po komunii św., dzieci I Komunijne zostały zawierzone Maryi oraz złożyły przyrzeczenia abstynenckie od alkoholu i palenia papierosów do 18 roku życia.

Po mszy św. pielgrzymi mieli możliwość zjedzenia kiełbaski z gryla, loda, czy jakiś napojów.
Posilieni duchowo i fizycznie zadowoleni powrócili do domu po zachodzie słońca.
Pogoda dopisała, choć trochę błyskało, grzmiało i kropiło.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE
 

Pani Grodowiecka w ołtarzu głównym

Ks. proboszcz wita pielgrzymów

Dzieci na tle kościoła

Droga Krzyżowa

Za chwilę dzieci udadzą się do kościoła

Wspólne zdjęcie na schodach

"Przygotuję Ci serce o Chryste..."

Kiełbaski wszystkim bardzo smakowały10 maja - poniedziałek

Gdy zakwitną kaszatany - wiadomo matura. Jutro tj. 11 maja - w całej Polsce rozpocznie się egzamin pisemy maturzystów. Dzisiaj ksiądz proboszcz odprawił mszę św. w intencji maturzystów. O mszę św. poprosiło 9 tegorocznych maturzystek i  1 maturzysta Michał. (dwie nie dojechały)
Po mszy św. wspólne zdjęcie.
Maturzystom życzę szczególnej opieki Bożej i światło Ducha św.
 

Kwitnące kasztany=matura
Iza, Beta,Karolina,Katarzyna,Kamila, Katarzyna, Małgorzata, Michał09 maja - niedziela
    W dniu dzisiejszym 39 dzieci naszej parafii podczas uroczystejmszy św. o g 11.00 przytšpiło poraz pierwszy do stału Pańskiego.
Dzieci, jak było widać bardzo przeżywały ten dzień, a jeszcze bardziej ich rodzice.
Wystrój kościoła i dekorecje przygotowali rodzice.
Do pełnego uczestnictwa we mszy św. dzieci klas drugich przygotowywał ksiądz proboszcz.


MIGAWKI ZDJĘCIOWE
Dzieci klasy IIA
Lidzbarska      Olga
Ciesielski   Dawid
Gabriel       Patryk
Hrynowiecki Krzysztof
Huzarski     Oskar
Izydorczyk  Daria 
Jakubiak     Patryk
Jeż             Monika
Kamiński    Dawid
Kamiński    Krzysztof
Kawa         Paulina
Lewandowski  Dawid
Miakisz      Weronika
Pańczar     Paweł
Pludra       Anita
Składowski  Erwin
Słowiński    Tomasz
Sobczyński Kamil
 Wajda         Aneta
Wajda         Sławomir
Werwiński   Marek
Zwarycz Przemysław

Dzieci klasy IIB
Sobczak    Adrianna
Baranowska   Monika
Biedrowski     Rafał
Blachowski    Sebastian
Bogus           Patrycja
Fiebich         Paulina
Jelińska       Żaneta
Maksymowicz  Patryk
Mielniczek   Anita
Milarczyk    Krzysztof
Murdzek     Przemysław
Murdzek     Rafał
Relich        Konrad
Walaszczk Tomasz
Walaszczyk Przemysław
Wernicki     Norbert
Wośkowiak  Krystian

Przed kościołem...

Kiedy już wejdziemy....?

Módlmy się Jana Pawła II...

Ojcze nasz....08 maja - sobota
    W dniu dzisiejszym miało miejsce otwarcie sezonu wędkarskiego koła KASZALOT. Na stawach odbyły się  12 Mistrzostwa Koła Spławikowców.
W rywalizacji o pierwsze miejsce wzięli udział kadeci, juniorzy i seniorzy na wodach kanału przy Odrze koło Wilkowa.

Pogoda dopisała, chociaż było chłodno  i wiał wiatr, który przegonił stado komarów.

Dla  zwyciężców porócz medali, przewidziano też i  nagrody rzeczowe.

Z ubiegłego roku, tylko mistrz Biedziak obronił mistrzowski tytuł.

MIGAWKI ZDJĘCIOWE


Zawody zostały zakończone wspólnymł zdjęciemWidok łowiska

Losowanie stanowisk

Na stanowisku

Kto je dostanie???

Najlepsi - kadeci

Nalepsi -  juniorzy

Nalepsi - seniorzy

Puchar za największą rybę 2003r - p. Kiszka z Zamysłowa
złowił amura ponad 10 kg.

Najlepszym - gratuluję sukcesu i życzę udanych połowów w 2004 roku.05 maja - środa
Ponad 560 tys. uczniów III klas gimnazjów z całej Polski  przystšpiło o godz. 9 rano do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin ma formę pisemnš. Składa się z dwóch części.

Dzisiaj  uczniowie pisali część z wiedzy humanistycznej, w czwartek będš pisać z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

Od tego egzaminu zależeć będzie dalszy kierunek życiowej drogi.
Odśwętnie ubrani gimnazjalistki i gimnazjaliści zajęli miejsce w sali gimnastycznej i o g. 9.00 rozpoczęli przelewanie swojej wiedzy na papier.

"Zadania, jakie mieli w środę do rozwišzania gimnazjaliści, odnosiły się do ubioru, jego historii oraz roli w życiu i kulturze. W zestawie było 30 zadań. Część z nich to zadania zamknięte - trzeba było wskazać prawidłowš odpowiedź spośród kilku podanych, np. odnoszšcych się do cytowanych fragmentów tekstów: "Rady młodej pannie dane" Franciszka Zabłockiego i "Mody w rytmie epoki" Teresy Kuczyńskiej oraz reprodukcji obrazu Diego Velazqueza "Panny dworskie".

W zestawie były także zadania otwarte - uczeń musi sam napisać odpowiedź na zadane pytanie. Kilka z nich odnosiło się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, w którym Podkomorzy opowiada o poczštkach mody na francuszczyznę w ubiorze.

Gimnazjaliści musieli także napisać rozprawkę na temat: "Jeśli +nie
Jak mówili egzamin ten był trudniejszy od wcześniejszego tzw. "próbnego"

 (przedruk z http://www.onet.pl/ goršce wiadomości)

Arkusze egzaminacyjne są umieszczone na: www.cke.edu.pl

Jutro - druga część egzaminu pisemnego: matematyczno-przyrodnicza.


Zdani na siebie....sala gimnastyczna S.P.Szlichtyngowa4 maja - św. FLORIANA - patrona strażaków, hutników

        Wszystkim strażakom, a zwłaszcza z Szlichtyngowej, Dryżyny i Wyszanowa z racji Ich świeta, życzę obfitości łask Bożych, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz szczególnej opieki św. Patrona.
Jednocześnie wyrażam Wam ogromnš wdzięczność za Waszš gotowość  do walki z żywiołem oraz uświetnienia uroczystości religijnych.


Wszystkiego najlepszego....3 maja - uroczystość głównej Patronki Polski NBMP Królowej Polski.

        Rozpoczął sie piekny miesišc maj. Nabożeństwa majowe odprawiane są nie tylko w kościołach, ale także i przy wiejskich kapliczkach, czy krzyżach. Również i w naszej parafii takie nabożeństwa zostały rozpoczęte w Dryżynie i Wyszanowie mszą św. 2 i 3 maja o g. 19.00.
Codziennie mieszkańcy tych wiosek gromadzą się na modlitwe o g. 19.00.
 

Dryżyna - msza św. - majowa

Wyszanów

        We Wschowie w ramach festynu parafialnego rozrganizowanego przez AK parafii św. Stanisława Bp został rozegrany mecz piłki nożnej o Puchar Przezesa Akcji Katolickiej między drużynami ministrantów dekanatu Wschowa.

W rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn.

Z naszej parafii w meczu wzięli udział ministranci z Szlichtyngowej i Zamysłowa.

Drużyna ministrancka z Szlichtyngowej zajęła trzecie miejsce, a z Zamysłowa piąte.

Ministrantom gratuluję za  wolę walki i odniesione sukcesy.
 

Dyplom udziału....

i bršzowa statuetka

            W Szlichtyngowej uroczysta msza św. została odprawiona w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Antoniego Łatki, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na mszy św. obecni byli przezdestawiciele miejscowych władz  oraz  poczty szandarowe miejscowej straży pożarnej i gimnazjum. Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik "Wdzięczności", gdzie delegacje miejscwych władz, szkół złożyli kwiaty, jako wyraz wdzięczności tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie za Ojczyznę.

Dzieci klasy piatej Szkoły Podstawowej dały występ utworów patriotycznych o święcie 3 Maja.
 
 

Kwiaty wdzięczności

Przed pomnikiem

Wystep dzieci

Flaga UNII na Rynku


 

Dziś w w Trzecielu,  miały miejsce wojewódzkie biegi przełajowe, w których  wzięły udział dziewczęta naszej szkoły.
Na 26 startujących szkół, nasze zawodniczki zajęły 18 miejsce.
Gratulujemy im występów.

Migawki  zdjęciowe z festynu.

Widok parku 

Flaga Unijna na scenie

Dzieci się bawią

Widownia przed sceną

 
F E S T Y N     W   S Z L I C H T Y G O W E J

Z A P R O S Z E N I E 

Dzisiaj - 1 maja - 2004r - sobota

W GODZINACH 16.00 - 2.00

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WIOSENNY FESTYN DO SZLICHTYYNGOWEJ DO PARKU GÓRCZYŃSKIEGO.

Imprezy dla wszystkich rozpoczynajš się już od go 16.00

Wiele atrakcji rozrywkowych dla dzieci i dorosłych.

Losy - każdy wygrywa.

Zabawy dla dzieci.

Bufet - obficie zaopatrzony

Zabawa taneczna od 20.00 - 2.00

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej z rodzicami

 


W powiatowych biegach przełajowych na Kaczych Dołach we Wschowie, dziewczeta S.P Szlichtyngowa zakwalikowały sie do biegów województwa Lubuskiego do Trzciela zajmujšc drugie miejsce.
Dziewczętom gratulujemy sukcesu.

KWIECIEŃ
 

Młoda para
Na Wielkanoc - 11 kwietnia sakrament małżeństwa przyjęli: 
PAWŁOWSKA  Anita i SZYMCZAK  Przemysław, oboje z Górczyny.
Nowożeńcom życzę obfitości łask Chrystusa Zmartwychwastałego, na nową drogę życia.
Szczęść Boże.

Wszystkim obchodzącym Świeto Zmartwychwstania Pana Jezusa, życzę obfitych łask Bożych, wiele radości oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień. Dziekuę równocześnie za wszelkie okazane dobro.
ks. Antoni - proboszcz
Wielkanoc 2004r.

GALERIA ZDJĘĆ

Zamysłów - Grób Pański

Szlichtyngowa - Grób Pański

Szlichtyngowa - "Ciemnica"

Ciemnica

Wyszanów - poświęcenie pokarmów

Żołnierz rzymski przy Grobie PJ

Procesja

Straż u Grobu PJ

Procesja

Procesja

Nasz alumn Grzegorz, bardzo mi pomógł...

Ks. proboszcz...
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pamięć, życzenia i okazaną dobroć. Alleluja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1995 Dnia 14 kwietnia 1995 r. Wielki Pištek  w godzinach rannych ok. 6.00 spłonšł zabytkowy XVII wieczny drewniany kościół. /prawdopodobnie podpalenie/. Mimo ofiarnej pracy straży pożarnej, poza drewnianym, dębowym krzyżem nic nie ocalało.

18 kwietnia
Na posiedzeniu Zarzšdu Gminy i Miasta Szlichtyngowa został powołany tymczasowy Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła liczšcy 33 osoby. Została podjęta decyzja o odbudowie spalonego kościoła.
Komitet ten wystšpił do Banku Spółdzielczego w Szlichtyngowej o założenie konta.
Ustalono osoby, które będš tymczasowo decydować o sprawach finansowych. 
1.Marek Ast – burmistrz   – przewodniczšcy
2. Ks. Proboszcz  Adam Palczak  – z-ca  przewodniczšcego
3. Irena Fartuszyńska    – sekretarz
4. Józefa Zarzycka   - skarbnik
5. Andrzejewska Elżbieta  - członek
6. Danuta Dolczewska  - członek
Nabożeństwa zostały przeniesione do kaplicy na ul.Miodowej, w której błyskawiczny remont został wykonany na koszt Urzędu Gminy.

24 kwietnia
Na  spotkaniu mieszkańców miasta i władzy samorzšdowej powołano skład nowego Zarzšdu Komitetu Odbudowy liczšcy 16 osób. Przewodniczšcym został wybrany Zygmunt Konieczny, zastępcš Marek Ast /burmistrz/, sekretarzem - Bogumiła Postek, skarbnikiem – Danuta Dolczewska, ks. Prob. Adam Palczak, Jan Woźniak, Stanisław Mika.
W Banku Spółdzielczym w Szlichtyngowej otwarto rachunek bankowy pod nazwš: SPOŁECZNY KOMITET ODBUDOWY KOŚCIOŁA W SZLICHTYNGOWEJ

Przewodniczšcy piszę listy z prośbš o pomoc  do różnych instytucji państwowych, samorzšdowych, zakładów pracy.

16 maja
Na posiedzeniu Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła ustalono:
- dalsze prace zwišzane z gromadzeniem odpowiednich środków finansowych oraz gromadzenia  dokumentacji.
- Skład delegacji na spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Adamem Dyczkowskim
- Odpowiedzialnym za oczyszczenie pogorzeliska został Tadeusz Hańko
- Kronikarzem została wybrana Bogumiła Postek

19 maja
Komitet Odbudowy Kościoła ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na obiekt „ODBUDOWA KOŚCIOŁĽ W SZLICHTYNGOWEJ".

Czerwiec
Przewodniczšcy SKOK – wysłał do 43 wojewodów pisma z prośbš o pomoc finansowš w odbudowie kościoła.
Do parafii przybywa ks. Biskup Ordynariusz Adam Dyczkowski. W rozmowie z parafianami zadeklarował pomoc w odbudowie.
Część wojewodów odpisała, że dyscyplina finansowa nie przewiduje przekazywania finansów na ten cel, zwłaszcza w innym województwie.
Członkowie Komitetu Odbudowy dokonujš zbiórki wśród parafian na rzecz odbudowy a także parafianie zadeklarowali sumy jakimi mogš wspomóc dzieło odbudowy kościoła.

Lipiec
Inż. Henryk Plessner z Leszna przysyła ofertę przetargowš na wykonanie projektu odbudowy kościoła. Przetarg wygrywa.
Ksišdz Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski skierował do diecezjan list- apel o złożenie ofiary do puszek przez dwie niedziele sierpnia na odbudowę kościoła w Szlichtyngowej, jako dar ołtarza na 50 lecie istnienie diecezji  Gorzowskiej.
Przewodniczšcy Komitetu Odbudowy załatwia wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na odbudowe kościoła.

Sierpień
22 sierpnia – zmiana na stanowisku proboszcza. Decyzjš Księdza Biskupa Ordynariusza nowym proboszczem zostaje ks. Antoni Łatka.

Wrzesień
Trwajš dalsze uzgodnienia z projektantem Henrykiem Plessnerem odnośnie warunków odbudowy kościoła z uwzględnieniem opinii Wojewódzkiego Konserwatora Aleksandra Starzyńskiego z Leszna.
 Została wybrana firma do odbudowy kościoła EKOINBUD ze Wschowy, Jana Papierowskiego i Jana Zimnego.
14 września – odpust na starym placu. Pod gołym niebem. Padał deszcz.

Październik
10 października – została zamontowana szafka energetyczna przez Leona Wasilewskiego.
23 października – całkowicie uporzšdkowano plac. Usunięto starš posadzkę.
25 października – został wytyczony przez geodezję ze Wschowy  plan pod wykopy fundamentu przyszłego kościoła.
26 października przystšpiono do ręcznego wykopu pod fundament, ze względu na stary fundament  składajšcy się z dużych głazów.

Listopad
 Od 3 listopada zaczęto wylewać ławy fundamentu suchym betonem. Po kilku dniach zaczęto murować bloczki fundamentu, Prace te zakończono 18 listopada. Osišgnięto stan „0".
Chłopi z Wyszanowa i Dryżyny zwożš piach na obsypanie fundamentów. Aura zimowa. Temperatura minusowa.

Grudzień
13 grudnia zostały zakończone prace wszystkie prace  przy fundamentach, które obsypano piachem, mury fundamentu nakryto. W godzinach popołudniowych  został przywieziony pierwszy transport cegieł maxów z Przysieki Polskiej. Bardzo aktywnie w pracach na placu budowy włšczali się parafianie. Do końca miesišca zwieziono dużo cegieł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1996

Do kwietnia w różnym czasie zwożono materiał budowlany. Przeważnie cegły. Transport użyczał częściowo w ramach  daru na odbudowę Pietuch Zdzisław z Dryżyny,  Jasiński z Górczyny. Każdy transport  rozładowywali  parafianie zarówno w Szlichtyngowej, jak i z wiosek. Architekt opóźnia się dokumentacjš kościoła.

3 maja
Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła zorganizował festyn w parku górczyńskim. Zaangażowało się wiele osób. Fanty /atrakcyjne/ również ofiarowali parafianie, a także liczni sponsorzy. Dochód z festynu został przekazany na konto odbudowy.
Dopiero pod koniec maja  po dostarczeniu wcześniej całej dokumentacji uzyskano pozwolenie na odbudowę kościoła. Rozpoczęła się praca przy wznoszeniu murów kościoła.

27 maja
Pierwsza cegła została położona przez ks. Proboszcza w obecności zarzšdu Komitetu Odbudowy, głównego wykonawcy Jan Pabierowskiego 

6 czerwca
Plac budowy nawiedziła wędrujšca po diecezji figura MB Fatimskiej, która została umieszczona w koronie dębu opartego o mur kościoła majšcego już wysokość 150 cm. Na placu budowy, przy wędrujšcej Pani „z dalekiej Fatimy", krótkie słowo Boże wygłosił Jego Eksc. Ksišdz Biskup Paweł Socha.

19 czerwca
Plac budowy odwiedził  Jego Eksc. Ksišdz Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski, który był bardzo zaskoczony dynamikš odbudowy kościoła i dużym zaangażowaniem się całej parafii.
Słoneczna pogoda lata sprzyjała szybkiej budowy. Do tego przyczyniła się w dużej mierze firma „EKOINBUD" ze Wschowy, która pracowała nawet po 12 godzin, aby w  krótkim czasie zakończyć budowę. 

24 sierpnia
Ukończono prace przy budowie murów świštyni.

19 września
Jego Eksc Ksišdz Biskup Ordynariusz  poświęcił kamień węgielny pod obudowę  kościoła w czasie uroczystej sumy odpustowej w obecności licznie zebranych parafian i zaproszonych gości. To był wielki radosny  dzień dla naszej wspólnoty parafialnej. Niespełna po roku od spalenia kościoła, stojš już mury nowej świštyni. Jego Ekscelencja Ksišdz Biskup Ordynariusz  bardzo serdecznie podziękował wszystkim, a zwłaszcza parafianom, za tak szybkš odbudowę kościoła. Dokument podpisany przez Księdza Biskupa, księży, zaproszonych gości, architekta, członków Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła złożono w kwasoodpornš tubę  wraz z fragmentem skały z bazyliki św. Piotra w Rzymie i wmurowano w przygotowane miejsce pod chórem. Było bardzo zimno.

17 października
Zostały rozpoczęte prace przy montowaniu metalowej konstrukcji więźby dachowej. Pogoda słoneczna ułatwia prace.

11 grudnia 
Prace przy budowie dachu zostały zakończone. Założeniem dachówki zajęła się firma dekarska Eugeniusza Burego z Brenna.

25 grudnia 
W nowym kościele pod dachem bez dachówek przy minus 14oC została odprawiona pierwsza msza św. przez ks.proboszcza Antoniego Łatki, przy bardzo licznym udziale parafian. To było wielkie przeżycia „narodzenia kościoła" zwłaszcza dla tych, którzy przeżywali dramat płonšcej świštyni. Na podstawie wieży została umieszczona oświetlona lampkami choinka. Wszystkie prace przy budowie kościoła zostały „zamrożone" do wiosny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok  1997

Prace na placu budowy zostały wznowione 10 marca składaniem drewnianych elementów wieży, a także zakładaniem dachówki ceramicznej „Vita" z Witaszyc k/Krotoszyna.

21 kwietnia 
Plac budowy odwiedził ks. Biskup Paweł Socha. Gratulował parafianom, za tak szybkie tempo prac przy odbudowie kościoła.

Tradycyjnie 3 maja
Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła zorganizował festyn w parku górczyńskim na rzecz odbudowy kościoła. Do kasy z festynu wpłynęło 7000zł. Przygotowanie i przeprowadzenie festynu wymagało wielkiego zaangażowania się wielu osób i sponsorów. Należš się im szczere i serdeczne podziękowania. Podobny festyn został zorganizowany 22 czerwca, z którego na konto odbudowy wpłynęło ponad 3000zł.

28 czerwca 
Przy pięknej słonecznej pogodzie /upał/ w dniu dzisiejszym ok. godz. 12,45 został założony krzyż ze stali nierdzewnej na wieży  nowego kościoła  a pod nim umieszczona została kula z dokumentami /historia miasta i parafii, pienišdze –monety, fragment spalonej części kościoła, medal Jana Pawła II, zdjęcia wykonane przez miejscowego fotografa Wojciech Wysockiego, ASPEKTY - diecezjalny dodatek do Niedzieli. Obecni byli członkowie  Komitetu Odbudowy: p. Zygmunt Konieczny, Stanisław Mika, Irena Fartuszyńska, ks. proboszcz Antoni Łatka, p. Jan Pabierowski, p. Eugeniusz Bura - wykonawca wieży, p. Leon Wasielewski i inni.

W lipcu Polskę nawiedziła ogromna powódź. Zagrożona była również Szlichtyngowa ze względu na bliskość Odry - 2km. Komitet Przeciwpowodziowy ogłosił stan zagrożenia powodziowego. Na ponad miesišc, mieszkańcy miasta zostali ewakuowani. Przerwane zostały prace na placu budowy. Miasto zostało obłożone workami z piaskiem.

6 sierpnia - Dzisiaj całkowicie zdjęto rusztowania z wieży. Oczom naszym ukazała się wieża naszego kościoła w całek krasie. Został przywieziony ostatni transport dachówki z Witaszyc . Przywiózł je swoim transportem Zdzisław  Pietuch z Dryżyny. 

13  sierpnia – został odwołany stan zagrożenia powodziowego. Mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów. Rozpoczęto usuwanie worków z piaskiem. Wznowione zostały prace dekarskie na dachu kościoła. W otworach okiennych zostały umieszczone ramy z folia.

8 września – zostały zakończone wszelkie prace dekarskie o g. 17.00.

14 września -  w odbudowanym kościele przykrytym dachówka został odprawiony poraz pierwszy odpust przy bardzo licznym udziale wiernych. W prezbiterium został umieszczony dębowy krzyż  z figurš Jezusa wykonany prze miejscowego rzeźbiarza Zbigniewa Górala, a ufundowany przez  Zakład Gospodarki Komunalnej.

5 października w prezbiterium kościoła został umieszczony nowy ołtarz i świecznik wykonany przez Stanisława Krawca, któremu pomagał Antoni Kędziora.

8 października – w miejsce dotychczasowego przewodniczšcego Społecznego Komitetu  Odbudowy Kościoła Zygmunta Koniecznego, który przeprowadził się do Leszna, na posiedzeniu Zarzšdu SKOK, została wybrana Irena Fartuszyńska. Gratulujemy.

11 listopada – Zostały zamontowane drzwi główne, wykonane przez miejscowego stolarza  Zdzisława Czajkowskiego.

Grudzień
Członkowie Komitetu Odbudowy zajęli się rozprowadzeniem kalendarzyków cegiełek z logo Komitetu Odbudowy. Zorganizowali również  zabawę sylwestrowš, której dochód zasilił konto odbudowy.

Rozliczenie finansowe za rok 1997
WPŁATY – wszystkie  - 177.824.24,00zł
WYPŁATY za materiały i robociznę – 216.959.98,00zł 
Saldo ujemne  39.135.74,00zł -  tyle Komitet jest winny wykonawcom, którzy zgodzili się poczekać na należność bez odsetek.

W koszta nie zostały włšczone prace  wykonane gratisowo – w czynie społecznym przez parafian, a także nie naliczone odsetki za nieterminowe  regulowanie należności wystawiane na fakturach, a jest to duża wartość.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1998

Pienišdze gromadzone na koncie systematycznie były wypłacane naszym wykonawcom zgodnie z umowš. Ze względu na puste konto,  dopiero w maju przystšpiono do prac odprowadzajšcych wody ściekowe. Wykopy pod rury na odprowadzenie  wód burzowych wykonali mieszkańcy Górczyny i Dryżyny i koparka  pana Stankiewicza Sławomira z miejscowego Zakładu Wodocišgów. Dokumentacje odprowadzenia wód burzowych z dachu kościoła wykonał inż Szyguła ze Wschowy. Rury założyła firma EKOINBUD ze Wschowy – gratisowo. Przy zasypywaniu rur pracowali mieszkańcy  ul. Dworcowej, Ogrodowej i  Wolności..

Na poczštku  lipca rozpoczęto prace przy formowaniu skarpy trawnikowej wokół kościoła. Trawę posiali na poczštku sierpnia Józef Neć i Jan Stankowiak. Do opieki nad trawnikiem zobowišzał się  Józef Stankowiak, z której wywišzał się i wywišzuje bardzo dobrze.

We wrześniu w kościele parafialnym miały miejsce gminne dożynki.

2 listopada -  rozpoczęto prace przy montażu sufitu. Podjęła się tego firma EKOINBUD, podwykonawca firma malarska Tadeusza Burzyńskiego ze Wschowy. 
W zwišzku z pracami w kościele – nabożeństwa zostały przeniesione do kaplicy.

Rozliczenia finansowe za rok 1998
WPŁATY – wszystkie    152.542,89zł
WYPŁATY  za materiały i robociznę 115.353,78zł
 
 

Saldo dodatnie    37.192,11zł – kwota ta została włożona na lokatę terminowš. W koszta nie zostały wliczone prace wykonane gratisowo przez mieszkańców parafii,  firmy EKOINBUD i innych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1999 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2000 -

 

 
 
 
 
- 2001 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2002 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2003 -