PRZYKAZANIE KOŚCIELNE - CZWARTE

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

Przykazanie to wskazuje na okresy oraz akty ascezy i pokuty, jako przygotowanie do lepszego przezywania uroczystości liturgicznych.
Pomagają one w osiągnięciu panawania nad popędem i prawdziwej wolności serca.

Okresem pokuty w Kościele są:
            - wszystkie piątki całego roku, jako wspomnienie dnia męki i śmierci Chrystusa
            - czas Wielkiego Postu

W tych dnia należy także powstrzymywać się od udziału we wszelkiego rodzaju zabawach i tych prywatnych (prywatki), jak i tych publicznych np. dyskotekach

Aktemi ascezy i pokuty są:
            - modlitwa - np. udział w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach itp.
            - jałmużna - np. wesprzeć materialnie biedną rodzinę, zafundować biednemu dzieci wycieczkę klasową, przekazac ofiarę na Caritas
            - dobre uczynki co do duszy i co do ciała ( są wymienione w każdej książce do nabożeństwa np. I Komunujnej)
            - różne umartwienia np. mniej godzin przed TV, komputerem, nie pić w WP alkoholu, kawy  itp.
 
            - wstrzemięźliwość - (post jakościowy) - to ograniczenie jakościowe polegające na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów
                                                    mięsnych.
                                                Obowiązuje ono wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową
            
            -  p o s t  (ścisły - ilościowy)-  to ograniczenie ilościowe spożywanych pokarmów bezmięsnych do dwóch posiłków lekkich i jednego do
                                                                sytości w ciągu dnia.
                                                                Obowiązuje wszystkich od 18 do 60 roku życia w Środę Popielcową i Wielki Piątek

Uzasadniona niemożność zachowania postu  jakościowego w piątek  (wstrzemięźliwośći od pokarmów mięsnych) np. imieniny, stypa, szczególna okazja: obrona pracy doktorskiej, czy magisterskiej, domaga się od chrześcijanina podjęcia innych aktów ascezy i pokuty.

W takich sytuacjach istnieje możliwość uzyskania dyspensy od pokarmów mięsnych od miejscwego księdza proboszcza, do którego należy się zwrócić osobiście lub telefonicznie.

Wszystkie punkty zbiorowego żywienia objęte są dysapensą ogólna Prymasa Polski. Jeżeli jest możliwość wyboru potrwach innych niż mięsne, zaleca się wybranie takowych.

Uroczystości kościelne, które przypadna w piątek np. 3 maja, Boże Narodzenie - znoszą post.

W uzasadnionych przypadach (np. 31 grudnia - piątek) ogólnej dyspensy dla mieszkańców Polski może udzielić Ksiądz Prymas.