SESJA  ZDJÊCIOWA
Belkantynki ruszaja w drogę
BELKANTYNKI na sali Domu Kultury we Wschowie
Jolanta Pawlowska i Stanislaw Walner
Jolanta Paw³owska i Stanis³aw Walner - prowadz¹cy CECYLIADÊ 2004
Dyrektor SP Szlichtyngowa Daniel Mika , B.Weleszczuk - na sali
Dyrektor SP Szlichtyngowa Daniel Mika na sali DK


Zespól DPS dla dzieci przy El¿bietankach we Wschowie


WIERCIPIÊTY z Specjalanego Ośrodka Szkolno_wychowawczego we Wschowie

BIEDRONKI z  Przedszkola Sióstr Salezjanek ze Wschowy

Program wytêpów